. Mapa biuletynu
 
. Instrukcja obsługi
 
. Rejestr zmian treści
 
. Statystyka oglądalności
 
 
. Przetargi i ogłoszenia 2018
 
. Przetargi i Ogłoszenia 2013
  . Sprawozdania Rb28S, Rb27S,RbZ, RbNDS
 
. Rok 2017
 
. Rok 2011
 
. Rok 2012
 
. Rok 2016
 
. Rok 2018
  . Rejestr Instytucji Kultury
 
. Księga rejestrowa Instytucji Kultury
 
. Informacja o rejestrze instytucji kultury
 
. Rejestr Instytucji Kultury
 
. Wniosek o odpis z rejestru kultury
 
. Scalanie wsi Okół
  . Ocena zasobów pomocy społecznej
 
. Ocena za rok 2016
 
. Ocena za rok 2011
 
. Ocena za rok 2012
 
. Ocena za rok 2013
 
. Ocena za rok 2014
 
. Ocena za rok 2015
 
. Ocena za rok 2017
  . Sprawozdania ze współpracy z org. pozarządowymi
 
. Sprawozdanie za 2016 rok
 
. Sprawozdanie za 2011 rok
 
. Sprawozdanie za 2012 rok
 
. Sprawozdanie za 2013 rok
 
. Sprawozdanie za 2014 rok
 
. Sprawozdanie za 2015 rok
 
. Sprawozdanie za 2017 rok
 
. Przetargi 2012
 
. Zamówienia Publiczne
  . Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
 
. Sprawozdanie za 2013 rok
 
. Sprawozdanie za 2016 rok
 
. Sprawozdanie za 2010 rok
 
. Sprawozdanie za 2011 rok
 
. Sprawozdanie za 2012 rok
 
. Sprawozdanie za 2014 rok
 
. Sprawozdanie za 2015 rok
 
. Wybory ławników na kadencję 2012-2015
  . Oświadczenia majątkowe pracowników UG 2010-2014
 
. Rok 2014
 
. Rok 2011
 
. Rok 2012
 
. Rok 2013
 
. Koniec kadencji rok 2014
 
. Przetargi rok 2011
  . Przetarg na kredyt konsolidacyjny
 
. Przetarg na kredyt konsolidacyjny
 
. Przetragi i ogłoszenia 2014
 
. Przetargi i ogłoszenia 2017
 
. Plan działań w zakresie wykorzystania potencjałów
  . URZĄD STANU CYWILNEGO
 
. Struktura Urzędu Stanu Cywilnego
 
. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
 
. Sporządzenie aktu urodzenia
 
. Sporządzenie aktu małżeństwa
 
. Sporządzenie aktu zgonu
 
. Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego
 
. Transkrypcja, rejestracja oraz odtworzenie zagrani
 
. Zmiana imion i nazwisk
 
. Wnioski do pobrania
  . Pożytek publiczny
 
. Rok 2016
 
. Rok 2018
 
. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
. Przetargi i ogłoszenia 2016
 
. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
 
. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
 
. Przetragi i ogłoszenia 2015
  . Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
 
. Rok 2016
 
. Rok 2017
 
. Początek kadencji 2014 rok
 
. Rok 2015
 
. Rok 2018
  . Oświadczenia majątkowe pracowników UG 2014-2018
 
. Początek kadencji 2014 rok
 
. Rok 2015
 
. Rok 2016
 
. Rok 2017
 
. Rok 2018
 
. Młodzieżowa Rada Gminy Bałtów
 
. Konsultacje
  . Emisja obligacji komunalnych
 
. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
 
. Przesunięcie terminu
 
. Odpowiedzi na zapytania
 
. Zaproszenie do udziału w konkursie
 
. Pakiet informacyjny
 
. Zestawienia
 
. Uchwały Rady Gminy w Bałtowie
 
. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
 
. Sprawozdania finansowe
 
. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert
  . WYBORY
 
. Wybory Samorządowe 2014 - PKW
 
. Wybory Prezydenta RP 2015 - PKW
 
. Wybory Prezydenta RP 2015
 
. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
. Wybory Samorządowe 2010
 
. Wybory Prezydenta RP 2010
 
. Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
 
. Wybory Samorządowe 2014
 
. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bałtów
  . Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2010-2014
 
. Rok 2014
 
. Rok 2011
 
. Rok 2012
 
. Rok 2013
 
. Koniec kadencji rok 2014
  . SZKOŁY w GMINIE BAŁTÓW
 
. Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie
 
. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich
  . Jednostki pomocnicze
 
. Sołectwo Antoniów
 
. Sołectwo Wólka Trzemecka
 
. Sołectwo Wólka Pętkowska
 
. Sołectwo Wólka Bałtowska i Wólka Bałtowska Kolonia
 
. Sołectwo Skarbka
 
. Sołectwo Rudka Bałtowska
 
. Sołectwo Pętkowice
 
. Sołectwo Okół I i Okół II
 
. Sołectwo Michałów
 
. Sołectwo Maksymilianów
 
. Sołectwo Lemierze
 
. Sołectwo Borcuchy
 
. Sołectwo Bałtów
 
. Sołectwo Wycinka
  . Jednostki organizacyjne
 
. Gminna Biblioteka Publiczna
 
. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
. Regulamin organizacyjny
  . Komisje Rady Gminy
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2002-2006
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2006-2010
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
 
. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  . Rada Gminy
 
. Rada Gminy kadencja 2002-2006
 
. Rada Gminy kadencja 2006-2010
 
. Rada Gminy kadencja 2010-2014
 
. Rada Gminy kadencja 2014-2018
  . Kierujący gminą
 
. Wójt Gminy
 
. Skarbnik Gminy
 
. Sekretarz Gminy
 
. Struktura organizacyjna
 
. Statut Gminy
 
. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bałtów
 
. Dane ogólne
 
. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bałtów
  . Budżet Gminy
 
. Budżet Gminy na 2010 rok
 
. Budżet Gminy na 2011 rok
 
. Budżet Gminy na 2012 rok
 
. Budżet Gminy na 2013 rok
 
. Budżet Gminy na 2014 rok
 
. Budżet Gminy na 2015 rok
 
. Budżet Gminy na 2016 rok
 
. Budżet Gminy na 2017 rok
 
. Budżet Gminy na 2018 rok
  . Ochrona środowiska
 
. Publicznie dostępny wykaz danych
 
. Ogłoszenia
 
. Gospodarka odpadami komunalnymi
 
. Rejestr działalności regulowanej
 
. Prowadzenie schronisk zwierzęcych
 
. Działalność dot.nieczystości ciekłych
 
. Szacowanie szkód na terenie obwodów łowieckich
  . Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych
 
. Rok szkolny 2008/2009
 
. Rok szkolny 2009/2010
 
. Rok szkolny 2010/2011
 
. Rok szkolny 2011/2012
 
. Rok szkolny 2012/2013
 
. Rok szkolny 2013/2014
 
. Rok szkolny 2014/2015
 
. Rok szkolny 2015/2016
 
. Rok szkolny 2016/2017
  . Protokoły z sesji Rady Gminy
 
. Kadencja 2006-2010
  . WERSJE ELEKTRONICZNE DZ.U. I M.P.
 
. DZIENNIK USTAW
 
. MONITOR POLSKI
 
. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
  . Wzory druków
 
. Działalność gospodarcza
 
. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
. Ewidencja ludności
 
. Księgowość podatkowa
 
. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc
 
. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
. Drogi
 
. Ochrona Danych Osobowych
  . Uchwały Rady Gminy
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
 
. Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018
  . Zarządzenia
 
. Rok 2003
 
. Rok 2017
 
. Rok 2016
 
. Rok 2015
 
. Rok 2014
 
. Rok 2013
 
. Rok 2012
 
. Rok 2010
 
. Rok 2008
 
. Rok 2009
 
. Rok 2011
 
. Rok 2007
 
. Rok 2006
 
. Rok 2005
 
. Rok 2004
 
. Rok 2018
  . Petycje
 
. Rok 2016
 
. Rok 2017
 
. Rok 2018
  . Protokoły z kontroli
 
. Rok 2007
 
. Rok 2008
 
. Rok 2009
 
. Rok 2010
 
. Rok 2012
 
. Rok 2015
 
. Rok 2016
 
. Przetargi rok 2010
 
. Przetargi rok 2008 i 2009
 
. Informacje urzędu
 
. Nabór na wolne stanowiska pracy
 
   
 
. Podstawa prawna
 
. Redakcja - kontakt
 
 
 
 
Strona główna
Szukaj
 
 
Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 stycznia 2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w gminie Bałtów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. P [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 stycznia 2007r.
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 marca 2007r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Okole i ozna [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 12 marca 2007r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny prac plastycznych w konkursie p. n. "Czyste powietrze wokół nas" zorganizowanego w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Bałtó [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Bałtowie, stan [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 10 lat w try [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 kwietnia 2007r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów w zakresie:1.Upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodziezy w wieku szkolnym.2.Ochr [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 23 kwietnia 2007r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Pętkowicach. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 16 kwietnia 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 2 maja 2007r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Okole i oznacz [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 2 maja 2007r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 04.05.2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 2 maja 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydtaków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 14 maja 2007r.
w sprawie powołania Komisji do szacowania strat powstałych w uprawach wskutek wymarznięcia w dniach 1-3 maja 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-04

Temat: Rok 2007

 [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 maja 2007r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej IX edycji konkursu p. n. "Piekna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku." [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2007r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2007r.
w sparwie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pętkowicach. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 22 maja 2007r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 22 maja 2007r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w konkursie p.n. "Piękna Zagroda." [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 22 maja 2007r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 5 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 5 czerwca 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 11 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 czerwca 2007r.
w sprawie ogłoszenia rokowań na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Okole i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6874/2 o pow. 0,0842 ha zabudowanej  [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały kadencja 2006-2010
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r..
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały kadencja 2006-2010
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczacych Rady Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie powołania Komisji Organizacyjnej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę w stosunku do Wójta Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały nr VII/57/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inakso należności za wodę z wodociag&oacut [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 grudnia 2006r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr V/18/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r.
w sprawie szczególowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu nalezności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania i [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr V/19/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnych położonych we wsi Skarbka od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie z przeznaczeniem na cel publiczny. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr V/20/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-05

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr V/21/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r.
w sprawie okreslenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości/lokali na okres dłuższy niż 3 lata. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r.
w sparwie uchwalenia budżetu gminy Bałtów na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr V/23/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/204/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. Rady Gminy w Bałtowie w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bałt&oa [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Plan Pracy rady Gminy w Bałtowie na 2007 rok.
Plan Pracy Rady Gminy w Bałtowie na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Plan Pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Finansów - Rady Gminy w Bałtowie na 2007 rok.
Plan Pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Finansów - rady Gminy w Bałtowie na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego - Rady Gminy w Bałtowie na 2007 rok.
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego - Rady Gminy w Bałtowie na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej - Rady Gminy w Bałtowie na 2007 rok.
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej - Rady Gminy w Bałtowie na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr VI/26/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie udzielenia poręczenia dla Fundacji "Partnerstwo Krzemienny Krąg" dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Fundacją P [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr VII/28/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 kwietnia 2007r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Skarbnika i Sekretarza Gminy czynności wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr VIII/29/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr VIII/30/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie za rok 2006. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr VIII/31/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednsotkach organizacyj [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr VIII/33/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności za wodę z wodociagów wiejskich. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr VIII/34/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych Gminy Bałtów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr IX/35/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2007r.
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr IX/36/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2007r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr IX/37/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2007r.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr IX/38/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr X/39/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r.
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr X/40/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r.
w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy najważniejszych projektów wnioskowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 20 [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr X/41/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r.
w sprawie zmain w budżecie gminy na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określe [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-06

Temat: Rada Gminy kadencja 2006-2010
Przewodniczący Rady Gminy
Nazwisko i imię: Cichocki Henryktel.: +48 (41) 264 10 08 wew. 26fax: +48 (41) 264 13 03e-mail: ug_ baltow@wp.pl e-mail: gmina@gminabaltow.pl    [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Rada Gminy kadencja 2006-2010
Skład Rady Gminy
Cichocki Henryk - Przewodniczący Rady Gminy Chuchała Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bidzińska Sabina - Radna Stępień Agnieszka - Radna Szot Barbara - Radna Smoliński Leszek - Radny Bajor Mir [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2006-2010
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
 Bajor Mirosław - Przewodniczący Komisji Choinka Henryk - Wiceprzewodniczący Komisji Mierzejewski Zdzisław - Członek Komisji Kurek Adam - Członek Komisji Pelczarski Piotr - Członek Komisji Szot B [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2006-2010
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
 Stępniewski Cezary - Przewodniczący Komisji Stępień Agnieszka - Wiceprzewodnicząca Komisji Chuchała Elżbieta - Członek Komisji Gąsior Marek - Członek Komisji Smoliński Leszek - Członek KomisjiKu [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2006-2010
Komisja Rewizyjna
 Bidzińska Sabina - Przewodnicząca Komisji Malicki Andrzej - Wiceprzewodniczący Komisji Pelczarski Piotr - Członek Komisji. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:kontrola działalności Wójta i [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2006-2010
Komisja Organizacyjna
Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy Członkowie - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Członkowie - Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy.  Do zadań Komisji Organizacyjnej należy w szczeg&oacu [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Antoniów
Sołectwo Antoniów
Liczba ludności - 112 Powierzchnia całkowita - 306 haPowierzchnia użytków rolnych - 291 haPowierzchnia lasów - 2 haInne - 13 haSołtys: Cichocki Henryk [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Borcuchy
Sołectwo Borcuchy
 Liczba ludności - 63Powierzchnia całkowita - 108 haPowierzchnia użytków rolnych - 103 haPowierzchnia lasów - 0 haInne - 5 haSołtys: Zieliński Grzegorz [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Bałtów
Sołectwo Bałtów
Liczba ludności - 710 Powierzchnia całkowita - 2255 haPowierzchnia użytków rolnych - 741 haPowierzchnia lasów - 1404 haInne - 110 haSołtys: Wyroda Jadwiaga [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Lemierze
Sołectwo Lemierze
Liczba ludności - 176Powierzchnia całkowita - 435 haPowierzchnia użytków rolnych - 298 haPowierzchnia lasów - 104 haInne - 33 haSołtys: Wąsik Bogdan [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Maksymilianów
Sołectwo Maksymilianów
Liczba ludności - 272Powierzchnia całkowita -324 haPowierzchnia użytków rolnych -216 haPowierzchnia lasów -93 haInne - 15 haSołtys: Bidzińska Edyta [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Michałów
Sołectwo Michałów
 Liczba ludności - 118Powierzchnia całkowita - 1163 haPowierzchnia użytków rolnych - 311 haPowierzchnia lasów - 838 haInne - 14 haSołtys: Gil Bożena [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Okół I i Okół II
Sołectwo Okół I i Okół II
Liczba ludności - 819Powierzchnia całkowita - 2584 haPowierzchnia użytków rolnych - 1310 haPowierzchnia lasów -1164 haInne - 110 haOkół ISołtys: Misiura StanisławOkół IISoł [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Pętkowice
Sołectwo Pętkowice
Liczba ludności - 209Powierzchnia całkowita - 568 haPowierzchnia użytków rolnych - 431 haPowierzchnia lasów - 86 haInne - 51 haSołtys: Kośniewska Renata [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Rudka Bałtowska
Sołectwo Rudka Bałtowska
Liczba ludności - 171Powierzchnia całkowita - 185 haPowierzchnia użytków rolnych - 152 haPowierzchnia lasów - 16 haInne - 17 haSołtys: Ciecieląg Jerzy [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Wólka Bałtowska i Wólka Bałtowska Kolonia
Sołectwo Wólka Bałtowska i Wólka Bałtowska Kolonia
Liczba ludności - 452Powierzchnia całkowita - 681 haPowierzchnia użytków rolnych - 559 haPowierzchnia lasów - 84 haInne - 38 haWólka BałtowskaSołtys: Lewicki JanWólka Bałto [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Wólka Pętkowska
Sołectwo Wólka Pętkowska
Liczba ludności - 143Powierzchnia całkowita - 983 haPowierzchnia użytków rolnych - 427 haPowierzchnia lasów - 528 haInne - 28 haSołtys: Marzec Maciej [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Wólka Trzemecka
Sołectwo Wólka Trzemecka
Liczba ludności - 90Powierzchnia całkowita - 192 haPowierzchnia użytków rolnych - 181 haPowierzchnia lasów - 1 haInne - 10 haSołtys: Bańcerowski Roman [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Wycinka
Sołectwo Wycinka
Liczba ludności - 70Powierzchnia całkowita - 156 haPowierzchnia użytków rolnych - 127 haPowierzchnia lasów - 23 haInne - 6 haSołtys: Czerwonka Jolanta [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Sołectwo Skarbka
Sołectwo Skarbka
Liczba ludności - 142Powierzchnia całkowita - 570 haPowierzchnia użytków rolnych - 439 haPowierzchnia lasów - 96 haInne - 35 haSołtys: Pietrzkiewicz Anna [...] więcej»

Data utworzenia: 2007-09-14

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 1/2008 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 luty 2008r.
w sprawie powołania Zastępcy Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 2/2008 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 luty 2008r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 234/1 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 sierpnia 2006r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 3/2008 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 lutego 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na opracowanie projektów technicznych na budowę trzech odcinków oświetleń ulicznych na terenie Gminy Bałtów w miejscowościach: [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na opracowanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 4 obiektów: Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Publicznych Szk [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 marca 2008r.
sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 marca 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych polegających na: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie na działce nr 349/1200.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie kompletnej Książki Obiektu Budowlanego wraz z przeglądami instalacji oraz przeprowadzeniem całościowej kontroli okresowej stanu techni [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 marca 2008r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 marca 2008r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny prac plastycznych w konkursie p.n. "Piękna przyroda - zdrowy świat" zorganizowanego w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Bałtów,  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 marca 2008r.
w sprawie odwołania Zastępcy Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 kwietnia 2008r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 kwietnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie oświetlenia płyty boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 kwietnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na: "Dostawę strojów ludowych regionu świętokrzyskiego dla zespołu ludowego Okolanki."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 kwietnia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 kwietnia 2008r.
w sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 kwietnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na "Wykonanie i montaż części ścienno-dachowej 5 szt. drewnianych wiat przystankowych."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 kwietnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na opracowanie projektu technicznego przebudowy fragmentu linii napowietrznej 15 kV GPZ2 (1 przęsło) o długości 94m, w sąsiedztwie stacji transforma [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 kwietnia 2008r.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 3 maja 2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 maja 2008r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie i dostarczenie mebli biurowych dla Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę 3 szt. huśtawek wraz z montażem na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 maja 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatkó między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na dostarczenie i zamontowanie zestawu do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny wyboru ofert na przeprowadzenie pomiaru ciśnienia i wydajności hydraulicznej sieci hydrantowej na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 maja 2008r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej X edycji Konkursu p.n."Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 maja 2008r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w konkursie p.n. "Piękna Zagroda."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 maja 2008r.
w sprawie rozszerzenia stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 maja 2008r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów w zakresie: 1. Upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodziezy w wieku szkolnym. 2.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 maja 2008r.
w sprawie ustalenia limitu rozmów telefonicznych dla pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 maja 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujacych Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonania prac związanych z inwestycją pn.:"Budowa boiska wielofunkcyjne [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 maja 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonania prac związanych z inwestycją pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjn [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie i dostawę mebli do 4 remiz strażackich na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do wyboru oferty, odbioru 3 szt. huśtawek zamontowanych na terenie gminy Bałtów w następujących miejscowościach: Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska Kolon [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 49/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujacych Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru częściowego oraz końcowego wykonania prac związanych z inwestycją pn.: Budowa chodnika  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 52/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych oraz projektów remontów kotłowni obiektów użyteczności publicznej na terenie G [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowa 10 stanowisk postojowych z placem manewrowym (w tym jedno dla osób niepełnospr [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 55/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji oraz wyboru ofert na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi gminnej Nr 000051T Ulów-Wólka Pętkowska o długości [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 57/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 czerwca 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie remontu i konserwacji pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 58/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 czerwca 2008r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy Bałtów."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 czerwca 2008r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 60/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 czerwca 2008r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonania wraz z dostawą mebli biurowych do Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 61/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 czerwca 2008r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 62/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 czerwca 2008r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 63/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 czerwca 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie wraz z montażem ogrodzenia działki nr 370 (na której usytuowany jest budynek remizy strażackiej) w miejscowości Wólka Pęt [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 64/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 czerwca 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy Ośrodka Zdrowia w Bałtowie - parter, oraz zmiany przeznaczenia obiektu na pomies [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 65/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 66/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 czerwca 2008r.
w sprawie powołania komisji dot. przekazania placu budowy dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 000055T Wólka Bałtowska Kolonia-Michałów od km 0+100 do km 0+640 o dł. 0,540 km  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 67/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 czerwca 2008r.
w sparwie powołąnia komisji dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 68/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 69/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 70/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania wraz z dostawą mebli do remiz strażackich w miejscowościach: Antoniów, Lemierze, Skarbka, Wólka Pętkowska.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 71/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Dostawa materiałów przeznaczonych do remontów i bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-07

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 czerwca 2007r.
w sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bałtowie na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników samorządowych jednsotek  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 czerwca 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2007r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2007r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2007r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Pętkowicach.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2007r.
w sprawie powołania dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2007r.
w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Pętkowicach.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2007r.
w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2007r.
w sprawie powołania komisji do oceny ofert na wykonanie i montaż części ścienno-dachowej 5 sztuk drewnianych wiat przystankowych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2007r.
w sprawie powołania komisji do oceny ofert na opracowanie koncepcji i projektu technicznego na budowę "Wiejskiego placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Okole.".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2007r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2007r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 000062T Pętkowice - Bidzińszczyzna na odcinku o długości 350 mb, szerokości 3,0 mb.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Bałtów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Komisji do ustalenia warunków nabycia działki Nr 541 o powierzchni 0,17 ha położonej w msc. Skarbka - bedącej własnością Pani Janiny Siepietowskiej, pod budowę gminnej oczys [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 sierpnia 2007r.
w sprawie zmiany składu komisji do oceny ofert na opracowanie koncepcji i projektu technicznego na budowę "Wiejskiego placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Okole."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie określenia udziału własnego Gminy Bałtów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 000062T Pętkowice - Bidzińszczyzna na odc. 350 mb.".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Wójt Gminy
Wójt Gminy Bałtów
Nazwisko i imię: mgr inż. Andrzej Jabłońskitel.: +48 (41) 264 10 08 wew. 28fax: +48 (41) 264 13 03e-mail: ug_ baltow@wp.ple-mail: gmina@gminabaltow.plWójt Gminy Bałtów mgr inż. Andrzej J [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Nazwisko i imię: Jasińska Lidia tel.: +48 (41) 264 10 08 wew. 23fax: +48 (41) 264 13 03e-mail: ug_ baltow@wp.ple-mail: gmina@gminabaltow.pl [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 września 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 września 2007r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę wybranych elementów wyposażenia i oznakowania hydrantów naziemnych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 września 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 września 2007r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 października 2007r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na opracowanie projektu technicznego remontu obiektów byłej lecznicy weterynaryjnej w Skarbce gm. Bałtów ze zmianą ich przeznaczenia.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 2 października 2007r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 8 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 12 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 66/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 18 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 22 października 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 68/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 5 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 69/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 5 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 8 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 71/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 8 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 72/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 listopada 2007r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 14 listopada 2007r.
w sprawie projektu budżtu na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 74/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 14 listopada 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 16 listopada 2007r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w eliminacjach gminnych do konkursu pn.: "Świętokrzyska Potrawa Świąteczna."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 76/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2007r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 77/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2007r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bałtów pn.: "Polskie Tradycje Bożonarodzeniowe."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XI/43/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 lipca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XI/44/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 lipca 2007r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XI/45/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 lipca 2007r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XI/46/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 lipca 2007r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XII/47/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2007r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XII/48/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2007r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z z [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XII/49/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na odpłatne nabycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XII/50/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIII/51/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2007r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIII/52/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2007r.
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIII/53/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIII/54/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2007r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIII/55/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2007r.
 sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na kadencję 2008 - 2011.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIII/56/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2007r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Ostrowcu Św. na kadencję 2008 - 2011.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIV/57/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 listopada 2007r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej ustaloną corocznie granicę przez Radę Gminy w Bałtowie p.n. "Opracowanie projektu budowlanego dro [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XV/58/2007 Rada Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XV/59/2007 Rada Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XV/60/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XV/61/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XV/62/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XV/63/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XV/64/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innyc [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XV/65/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r.
w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę pn. "Budowa przyłączy wodociągowych z podłączeniem do istniejącego wodocia [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XV/66/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XIV/57/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej ustalon [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVI/67/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVI/68/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVI/69/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/36/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2007r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVI/70/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz dla Radnych Rady Gminy, zmienionej uchwałą Nr XXXIV [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVII/71/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 stycznia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVII/72/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 stycznia 2008r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVIII/73/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVIII/74/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVIII/75/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/72/2008 Rady Gminy wBałtowie z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVIII/76/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania sportowcom sportowych nagród finansowych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVIII/77/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XVIII/78/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Bałtowie oraz Planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bałtów na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIX/79/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIX/80/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie za rok 2007. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIX/81/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2008-2032."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIX/82/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIX/83/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIX/84/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIX/85/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XIX/86/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia kwotowego limitu rozmów telefonicznych dla Wójta Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XX/87/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Bałtów do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Krzemiennny Krąg." [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Opinia Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 maja 2008r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Skarbka jako działki nr 412/3 i 412/5, o powierzchni 0,4200 ha na potrzeby gospodarki komunalnej oraz och [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XX/88/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 maja 2008r.
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XX/89/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 maja 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXI/90/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXII/91/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXII/92/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXII/93/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXII/94/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXII/95/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym, części gruntu (o pow. 25m2) działki ozn. ewid. nr 517 położonej w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 72/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego projektu technicznego remontu obiektów byłej lecznicy weterynaryjnej w Skarbce gm. Bałtów ze zmianą ich przeznaczenia. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-10

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 73/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 lipca 2008r.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisjii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-10

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 1/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 stycznia 2003r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołęckiej na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 2/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 stycznia 2003r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 3/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 stycznia 2003r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Wąsik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr I/1/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 listopada 2002r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Baltowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr I/2/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 listopada 2002r.
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/3/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/4/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/5/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/6/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/7/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/8/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie powołania Komisji Organizacyjnej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz dla Radnych Rady Gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sparwie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/13/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/14/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/15/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/16/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/17/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/18/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/19/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/20/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie przeniesienia wydatków między działami w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/21/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sparwie zaciągnięcia pożyczyki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr II/22/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2002r.
w sparwie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr III/23/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2003 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr III/24/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr III/25/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 grudnia 2002r.
w sparwie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr III/26/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek lesny i podatek od nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr III/27/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr III/28/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IV/29/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IV/30/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IV/31/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy w Bałtowie i samorządowych jednsotek organizacyjnych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IV/32/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie przeniesienia wydatków między działami w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IV/33/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordyn [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IV/34/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/94/2001 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IV/35/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego do realizacji w 2003 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IV/36/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie przyjęcia zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IV/37/2002 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr V/38/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 stycznia 2003r.
w sprawie rezygnacji z zaciągniętego kredytu na wodociągowanie Gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr V/39/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 stycznia 2003r.
w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Bałtów w Związku Międzygminnym "Eko-recykling" z siedzibą w Ostrowcu Świetokrzyskim.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr V/40/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 stycznia 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VI/41/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VI/42/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2003 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VI/46/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VI/48/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na wydzierżawienie na czas nieokreślony działki nr 979 położonej w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na wydzierżawienie na czas nieokreślony budynku przybudówki położonego w Bałtowie na działce o nr ewidencyjnym 862.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/50/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/51/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2002 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/52/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/53/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/54/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/55/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-29

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/56/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/57/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności za wodę z wodociągów wiejskich.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/58/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy w Bałtowie i podległych jej jednsotek organizacyjnych.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/59/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr VII/60/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie upowaznienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania uprawnień pracodawcy w stosunku do Wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/61/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/62/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/63/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2003 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/64/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/65/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/66/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/67/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/68/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/69/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baltowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Uchwała Nr IX/69/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/70/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyj [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr IX/71/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr X/72/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 sierpnia 2003r.
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty za udzielenie zgody na przyłączenie się budynku wolnostojącego do sieci wodociągowej w gminie Bałtów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr X/73/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 sierpnia 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr X/74/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 sierpnia 2003r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2003 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XI/75/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XI/76/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XI/78/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XI/79/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2003r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXIII/153/2002 z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stan [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XI/80/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2003r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XIII/86/2000 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 października 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określajacego wysokość o [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XI/81/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2003r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia od Powiatu Ostrowieckiego przez Gminę Bałtów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XII/82/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2003r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na kdencję 2004-2007.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XII/83/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2003r.
w sparwie wyboru ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Ostrowcu Św. na kadencję 2004-2007.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XII/84/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XII/85/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XII/86/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2003r.
w sprawie udziału Gminy Bałtów w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XII/87/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2003r.
w sprawie odpłatności za przewóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, nieuprwnionych do bezpłatnych przejazdów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XII/88/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2003r.
w sprawie przyłączeń nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XII/89/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2003r.
w sprawie przeniesienia wydatków między działami w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIII/90/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2004 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIII/91/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIII/92/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIII/93/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2003r.
w sparwie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, okreslenia zasad poboru oraz terminów płatności i zwolnień.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIII/94/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIII/95/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIII/96/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na wydzierżawienie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Bałtowie oznaczonej w ewidencji nr 975 i 977/1.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIV/97/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Uchwała Nr XIV/97/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrdoka Pomocy Społecznej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIV/98/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIV/99/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIV/100/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego w 2003 roku do realizacji w 2004 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIV/101/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIV/102/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIV/103/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIV/104/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmianiajaca uchwałę Nr XIII/92/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2 [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Kopała Agnieszka - Kierownik GOPS
Oświadczenie (1) 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Kopała Agnieszka - Kierownik GOPS
Oświadczenie (2) 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Mąka Bogusław - Wójt Gminy
Oświadczenie 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Smolińska Danuta - Sekretarz Gminy
Oświadczenie (1) 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Mgłosiek Irena - Kierownik USC
Oświadczenie 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Krzemińska Barbara - dyrektor SP w Wólce Bałtowskiej
Oświadczenie 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Grudniewska Ewa - dyrektor Sp w Pętkowicach
Oświadczenie 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Smolińska Danuta - Sekretarz Gminy
Oświadczenie (2) 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Dąbrowska Maria - dyrektor ZSP w Bałtowie
Oświadczenie 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Pastuszka Lidia - wicedyrektor ZSP w Bałtowie
Oświadczenie 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Chodała Alicja - dyrektor SP w Okole
Oświadczenie 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Smolińska Danuta - Sekretarz Gminy
Oświadczenie (3) 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Jasińska Lidia - Skarbnik Gminy
Oświadczenie 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Lis Iwona - Kierownik Biblioteki
Oświadczenie 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Smolińska Danuta - Sekretarz Gminy
Oświadczenie (1) 2004 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Smolińska Danuta - Sekretarz Gminy
Oświadczenie (2) 2004 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Pastuszka Lidia - wicedyrektor ZSP w Bałtowie
Oświadczenie (1) 2004 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Pastuszka Lidia - wicedyrektor ZSP w Bałtowie
Oświadczenie (2) 2004 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Smolińska Danuta - Sekretarz Gminy
Oświadczenie 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Pastuszka Lidia - wicedyrektor ZSP w Bałtowie
Oświadczenie (1) 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Pastuszka Lidia - wicedyrektor ZSP w Bałtowie
Oświadczenie (2) 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Mąka Bogusław - Wójt Gminy
Oświadczenie 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Jabłoński Andrzej - Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Smolińska Danuta - Sekretarz Gminy
Oświadczenie 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Kulig Mirosława - dyrektor SP w Pętkowicach
Oświadczenie 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Kogut Jolanta - wicedyrektor ZSP w Bałtowie
Oświadczenie 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Czerwonka Aneta - Kierownik GOPS
Oświadczenie 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Czerwonka Aneta - Kierownik GOPS
Oświadczenie 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Dasios Piotr - Pełniący Funkcję Wójta Gminy
Oświadczenie 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Rdzonek Krystyna - Pełniąca Obowiązki Kierownika GOPS
Oświadczenie 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Dasios Piotr - Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Oświadczenia - pracowników Gminy
Jabłoński Andrzej - Wójt Gminy
Oświadczenie 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-07-30

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 4/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 lutego 2003r.
w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Pętkowicach.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 5/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 lutego 2003r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 marca 2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, o [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 7/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 marca 2003r.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników podległych gminie Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 8/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2003r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 9/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2003r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 12/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 maja 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 13/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 maja 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 14/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 maja 2003r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 16/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 maja 2003r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw Referendum.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 maja 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2003r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 19/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na rok 2003.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 20/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 czerwca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 czerwca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 22/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 czerwca 2003r.
w sprawie powołania zespołów prowadzących przeglądy gospodarstw rolnych na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 23/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 czerwca 2003r.
w sprawie regulaminu konkursu na wyłonienie kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 czerwca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 25/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 czerwca 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 czerwca 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałow w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 27/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 28/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 29/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 32/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pętkowicach.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 33/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej V Edycji Konkursu p.n. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 34/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 35/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 czerwca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 36/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 lipca 2003r.
w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za przekazanie Ministrowi do Spraw Administracji Publicznej Informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz za doko [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 37/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 lipca 2003r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 38/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 lipca 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 39/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 lipca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-04

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 74/2008 Wojta Gminy Bałtów z dnia 10 lipca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 75/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji dot. przekazania placu budowy zadania pn.:Przebudowa drogi dojazdowej do lasu w m. Michałów w gm. Bałtów odcinek o długości 0,174 km. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 76/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisjii do odbioru końcowego wykonania i montażu części ścienno-dachowej 5 szt. drewnianych wiat przystankowych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 77/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2008r.
w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 78/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2008r.
w sprawie powołania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji skłądników majątkowych w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 80/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 81/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lipca 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego dostawy oraz ułożenia wykładziny PCV w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie, powie [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 82/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 lipca 2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem placu budowy przy zadaniu polegającym na: Budowa 10 stanowisk postojowych z placem manewrowym (w tym jedno dla os&oac [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 83/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania zadania: "Opracowanie projektu przebudowy fragmentu linii napowietrznej 15kV GPZ2 Ostrowiec-Sudół-Magonie (1 przęsło) o długości  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 84/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej: - przebudowy drogi gminnej w m. Lemierze ("Nad łąkami"), - odwodnienia i odprowadzenia wody przy drodze gminnej Ba [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 85/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 lipca 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 86/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji ds. nagród do zaopiniowania wniosków o nagrody sportowe Wójta Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 87/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 lipca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia Procedury określającej wymagane standardy organizacyjno-techniczne projektowania i wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych podłączonych do sieci wodociągowej i si [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 88/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania wraz montażem 5 sztuk drewnianych, zadaszonych tablic informacyjnych, (umowa nr 31/2008). [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 89/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 lipca 2008r.
w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej na zadanie pn. Opracowanie projektów technicznych na budowę oświetleń ulicznych w miejscowościach Wólka Bałtowska, Pętkowi [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 lipca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 91/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 lipca 2008r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 92/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 lipca 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę wraz z montażem zestawu do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 93/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 lipca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 94/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 lipca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 95/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarzadzenie Nr 96/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania wraz montażem 5 sztuk drewnianych, zadaszonych tablic informacyjnych, (umowa nr 34/2008). [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 97/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonujacej czynności odbioru końcowego wykonania prac związanych z montażem stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 98/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na naprawę, bieżącą konserwację i pomiar instalacji odgromowej na budynkach Zespołu Szkół w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 99/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonania prac związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego do sieci nisk [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 100/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego remontu i konserwacji pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Okół.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 40/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 lipca 2003r.
w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Pętkowicach. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 41/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 lipca 2003r.
w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Okole. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 42/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 lipca 2003r.
w sprawie powołania dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 43/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lipca 2003r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 44/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lipca 2003r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji skłądników majątkowych w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 45/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lipca 2003r.
w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania strat powstałych w wyniku gradobicia w dniu 18.07.2003r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 46/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 sierpnia 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 47/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 sierpnia 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 48/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 września 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 49/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 września 2003r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Bałtowie oraz opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 50/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 września 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałow w budżecie Gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 51/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 roku [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 52/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2003r.
w sprawie przeniesienia wydtaków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 53/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 54/2003 Wójta Gminy Bałtow z dnia 15 września 2003r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 55/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 września 2003r.
w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zabudowanej nieruchomości nr 1995 położonej w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-08

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 56/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 października 2003r.
w sprawie przeneisienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 57/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 października 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 58/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 października 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 59/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 listopada 2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury uproszczonej na wykonanie inwestycji pn.: "B [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 60/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 listopada 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 61/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 listopada 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 62/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 listopada 2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 63/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 listopada 2003r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 64/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 listopada 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 65/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 grudnia 2003r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 66/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 grudnia 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 67/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia zasad poboru opłat za korzystanie z przewozu autobusami szkolnymi. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 68/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie powołania Komisjii Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na nadzór inwestorski PN." [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 69/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2003
Zarządzenie Nr 70/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2003r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydtaków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2003 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 71/2004 Wojta Gminy Bałtów z dnia 12 stycznia 2004r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu medycznego i wyposażenia SPZ POZ w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 72/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 lutego 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie procedury uproszczonej na wykonanie inwestycji pn. "B [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 73/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbywania nieruchomości stanowiacych własność gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 74/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 marca 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie procedury uproszczonej na wykonanie inwestycji pn. "  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 75/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 76/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 77/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 78/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 maja 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 79/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2004r.
w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 80/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 81/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 82/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2004r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 83/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 84/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2004r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 85/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2004r.
w sprawie powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Bałtów spraw z zakresu postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 86/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej VI Edycji Konkursu pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 87/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie powołania Komisji Gminnej do przeprowadzenia kontroli w zakresie utrzymania czystości i porzadku w gminach.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 88/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 89/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 90/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 91/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 92/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 93/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 czerwca 2004r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 94/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 95/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 czerwca 2004r.
w sprawie określenia imiennego skłądu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Zuzanny Kacała ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 96/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 97/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 lipca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 98/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 lipca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 99/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 lipca 2004r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 100/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 sierpnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 101/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 sierpnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 102/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 sierpnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 103/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 sierpnia 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetrgowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę na zakup stolarki okiennej i drzwiowej dla [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 104/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2004r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 105/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2004r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Budowa parkingu na 10 miejsc parkingowych, połączona z remontem chodnika oraz zagospodarowanie pod kątem zwiększenia atrakcyjności tur [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 106/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 107/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 września 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 108/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 września 2004r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 109/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 września 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 110/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 wrzesnia 2004r.
w sprawie zasad funkcjonowania kasy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 111/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2004r.
w sprawie procedury kontroli gospodarowania mieniem.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 112/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2004r.
w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 113/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2004r.
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 114/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 września 2004r.
w sprawie wyznaczenia pracownika do udziału w Komisji Przetargowej dla przetargu zbiorczego na zakup wyposażenia klas zerowych realizowanego w ramach PAOW.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 115/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 września 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 116/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 117/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 118/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 października 2004r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Bałtowie, w Rudce Bałtowskiej wraz z przyłączami, łączącej Rudkę Bałtowską z Ma [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-12

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 119/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 października 2004r.
w sprawie zmiany załącznika na wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarządzenie Nr 120/2004 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 listopada 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 121/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 12 listopada 2004r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 122/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 15 listopada 2004r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 123/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 17 listopada 2004r.
w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 124/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 22 listopada 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sieci wodociągowej w gm. Bał [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 125/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2004r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 126/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 127/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 128/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 9 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 129/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 9 grudnia 2004r.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 130/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 9 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 131/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 10 grudnia 2004r.
w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatku i opłat w Gminie Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 132/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 10 grudnia 2004r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. "Odbudowa mostu na rz. Kamiennej w m. Pętkowice"  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 133/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 31 grudnia 2004r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2004
Zarzadzenie Nr 134/2004 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 31 grudnia 2004r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 135/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 28 stycznia 2005r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu medycznego i wyposażenia po Grupowej Praktyce Lekarskiej "Medicus" w Ośrdoku Zdrowia w Bałtowie i w Pu [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 136/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 28 stycznia 2005r.
w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 137/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 21 lutego 2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w gminie Bałtów, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Pra [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 138/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 16 marca 2005r.
w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Okręgu Wyborczym Nr 4.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 139/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz utraty mocy obowiązujących niektórych aktów normatywnych wojewody i wójta.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 140/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 141/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 142/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 143/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 144/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 145/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 1 kwietnia 2005r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 146/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 6 kwietnia 2005r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 08.04.2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 147/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 148/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 149/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 10 maja 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 150/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 11 maja 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 151/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 8 czerwca 2005r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. "Odbudowa mostu na rz. Kamiennej w m. Bałtów "Zarzecze".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 152/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 16 czerwca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarzadzenie Nr 153/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 16 czerwca 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 154/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 czerwca 2005r.
w sprawie okreslenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Klepacz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 155/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 czerwca 2005r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Wójcik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 156/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 czerwca 2005r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Teresy Szczygieł ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 157/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 czerwca 2005r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Zufla-Kopała ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 158/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 27 czerwca 2005r.
w sprawie określenia imiennego składu komisji stypendialnej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 159/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 25 lipca 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 160/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 25 lipca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 161/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 lipca 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 162/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2005r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 163/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2005r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w gminie Bałtów, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 164/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 28 lipca 2005r.
w sprawie zmiany członka Komisji Przetargowej do zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 165/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 sierpnia 2005r.
w sprawie formy przetargu i jego warunków na dzierżawę nieruchomości położonych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 165a/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 10 października 2005r.
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia II przetargu oraz obniżenia ceny wywoławczej o 40% na dzierżawę nieruchomości zabudowanych położonych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 166/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 sierpnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 167/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 sierpnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 168/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 sierpnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 169/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 2 września 2005r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 170/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 171/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 8 września 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 172/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 12 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 173/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 12 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 174/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 16 września 2005r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 175/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 22 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 176/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 177/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 września 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 178/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 179/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2005r.
w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 180/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 181/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2005r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 182/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2005r.
w sprawie zmiany załącznika na wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 183/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2005r.
w sprawie zmiany załącznika na wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 184/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 185/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2005r.
w sprawie planowania operacyjnego w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 186/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 października 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 187/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 października 2005r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 188/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 listopada 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 189/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 listopada 2005r.
w sprawie projektu budżetu na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 190/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 listopada 2005r.
w sprawie powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Bałtów spraw z zakresu postępowania w sprawie zaliczek alimentacyjnych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 191/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 192/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 193/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 listopada 2005r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. "Odbudowa dróg gminnych: 1. nr 000061T: Bałtów "Zarzecze" przez wieś - na odcinku o dł. 120mb [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 194/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/99 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 15 lipca 1999r. w sprawie wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 195/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 12 grudnia 2005r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 196/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 14 grudnia 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 197/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 14 grudnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze i regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 198/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 199/2005 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 200/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 stycznia 2006r.
w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla członków jednsotek ochotniczych straży pożarnych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 201/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 stycznia 2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych w gminie Bałtów, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Pra [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 202/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 203/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny prac plastycznych w konkursie p.n."Środowisko a odpady" zorganizowanego w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Bałtów, zgodnie z Uc [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 204/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 205/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 206/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie przygotowania gminnego podsystemu kierowania bezpieczeństem narodowym.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 207/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 11 kwietnia 2006r.
w sprawie powołania gminnej Komisji ds. szacowania strat wynikłych w czasie powodzi, która miała miesjce w dniach 28 marca do 11 kwietnia 2006 roku w gminie Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 208/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 24 kwietnia 2006r.
w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 209/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 210/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 211/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 24 maja 2006r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 26.05.2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 212/2006 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 maja 2006r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej VIII edycji Konkursu p.n."Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 213/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 24 maja 2006r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej p.n."Piękna Zagroda".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 214/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 maja 2006r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 215/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 216/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 217/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Łucji Karcz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 218/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pana Norberta Schindler ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 219/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Kasprzyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 220/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Smolińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 221/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie określenia udziału własnego Gminy Bałtów na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej nr 000058T w Okole po powodzi."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 222/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 223/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie zakładowego planu kont oraz zastosowanej polityki rachunkowości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 224/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 225/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 226/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 227/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie powołania Komisji do szacowania strat powstałych w uprawach wskutek suszy w dniu 24 lipca 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 228/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 lipca 2006r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 229/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 31 lipca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 230/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 31 lipca 2006r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorn [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 231/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 31 lipca 2006r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 232/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 7 sierpnia 2006r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 14.08.2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 233/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 10 sierpnia 2006r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: 1. "Wykonanie przyłączy wodociągowych z podłączeniem do istniejącego wodociągu wiejskiego w m. Wólka Bałtowsk [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 234/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 21 sierpnia 2006r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 234/1/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 21 sierpnia 2006r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie gminy wynajmowane jednorazowo.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 235/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 21 sierpnia 2006r.
w sprawie określenia udziału własnego Gminy Bałtów za realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 000061T Bałtów Zarzecze przez wieś na odcinku o długości 500 mb, szer. 2,5  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 236/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 25 sierpnia 2006r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Odbudowa drogi gminnej nr 000058T w Okole na odcinku o długości 300 mb, szer. 3 mb (1 km 0+900-1+200) oraz 500 mb, szer.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 237/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 26 września 2006r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 000061T Bałtów Zarzecze przez wieś na odcinku o długości 500 mb, szerokości 2,5 mb.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 238/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 27 września 2006r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działow i rozdziałów w budżecie Gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 239/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 28 września 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 240/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 241/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 242/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2006r.
w sparwie zmian w planie kont dla jednsotek budżetowych, oraz w palnie kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 243/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 31 października 2006r.
w sparwie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 244/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 13 listopada 2006r.
w sparwie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 245/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 14 listopada 2006r.
w sparwie projektu budżetu na 2007 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 246/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 17 listopada 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 247/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2006r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 248/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 21 listopada 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 249/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 24 listopada 2006r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 250/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 251/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej "Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 252/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2006r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 253/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 254/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 255/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 256/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 257/2006 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 grudnia 2006r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 258/2006 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 grudnia 2006r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 259/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 260/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 261/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 262/2006 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 263/2006 Wojta Gminy Bałtów z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2006
Zarządzenie Nr 264/2006 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 78/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 79/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie powołania komisji do odbioru stojaków do oznakowania hydrantów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 80/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadań p.n.: "Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudka Bałtowska - Maksymilianów" i "Przebudowa drogi powiatow [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 81/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2007r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania i montażu części ścienno-dachowej 5 sztuk drewnianych wiat przystankowych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 83/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie określenia imiennego składu komisji stypendialnej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 84/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 grudnia 2007r.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 85/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 grudnia 2007r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 86/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 grudnia 2007r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Montaż nowych opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego, wymiana starych opraw na nowe, montaż napowietrznego przewodu  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2007
Zarządzenie Nr 87/2007 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 grudnia 2007r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji opału w szkołach podstawowych podległych Urzędowi Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 101/2008 Wojta Gminy Bałtów z dnia 7 sierpnia 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 102/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 sierpnia 2008r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 103/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 sierpnia 2008r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wojta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 sierpnia 2008r.
w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy obowiązków w zakresie kontroli gospodarki finansowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/105/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczacych organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/106/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bałtów na rok 2004.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/107/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/108/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/109/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie uchwalenia statutów Sołectw.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/110/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na wydzierżawienie na czas nieokrelony lokalu o powierzchni 96,11m2 położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/111/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie wyrazenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na wydzierżawienie na czas nieokreslony lokalu o powierzchni 108m2 położonego w okole w Domu Ludowym.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/112/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie wyrazenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na wydzierżawienie na czas nieokreslony nieruchomości położonej w Bałtowie zabudowanej budynkiem GOK.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/113/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wszechstronnego Rozwoju Gmin Świętokrzyskich "Infrastruktura 2002".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XV/114/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVI/115/2004 rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na rok 2004.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVI/116/2004 rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzen [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVII/117/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2003r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVII/118/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVII/119/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie przystąpienia do opracowania planu rozwoju lokalnego Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVII/120/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bałtów do Związku Gmin Ekologicznego Utrzymania Dolnego Biegu Rzeki Kamiennej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVII/121/2004 rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVIII/122/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie utworzenia Związku Gmin Ekologicznego Utrzymania Dolnego Biegu Rzeki Kamiennej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVIII/123/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ekologicznego Utrzymania Dolnego Biegu Rzeki Kamiennej - uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28.06.2004.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVIII/124/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie zaliczenia dróg przebiegajacych przez teren gminy do kategorii dróg gminnych - uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 16.07.2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVIII/125/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/99 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVIII/126/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVIII/127/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środwiska dla Gminy Bałtów", którego integralną częścią jest "Plan gospodarki odpadami dla Gminy Bałtów".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVIII/128/2004 rady Gminy w bałtowie z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVIII/129/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XVIII/130/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIX/131/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 sierpnia 2004r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ekologicznego Utrzymania Dolnego Biegu Rzeki Kamiennej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIX/132/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 sierpnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XIX/133/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 sierpnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XX/134/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 września 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXI/135/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 października 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXI/136/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 października 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXI/137/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 października 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na spzredaż nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXI/138/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 października 2004r.
w sprawie wyrazenia zgody na odpłątne nabycie nieruchomości. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXII/139/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXII/140/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXII/141/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXII/142/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od posiadania psów, określenie zasad poboru oraz terminów płatności i zwolnień.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXII/143/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXII/144/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Bałtów ze Związku Międzygminnego "Eko-recykling".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIII/145/2004 Rady gminy w Bałtowie z dnia 27 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIII/146/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 grudnia 2004r.
w sprawie realizacji programu edukacyjnego "Świadomi-sprawniejsi."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/147/2004 Rady gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/148/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/149/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/150/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/151/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/152/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/153/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/154/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/155/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego do realizacji w 2005 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIV/156/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/141/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 ro [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXV/157/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXV/158/2005 Rady Gminy w Bałtów z dnia 23 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXV/159/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2005r.
w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXV/160/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2005r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegłowy sposób obliczania wynagrodzenia z [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Plan Pracy Rady Gminy
Plan Pracy Rady Gminy w Bałtowie na 2005 rok został przyjęty przez Radę Gminy w Bałtowie pozytywnie na sesji w dniu 23 lutego 2005 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej - Rady Gminy w Bałtowie na 2005 rok został przyjety przez Radę Gminy w Bałtowie pozytywnie na sesji w dniu 23 lutego 2005 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Plan Pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Finansów
Plan Pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Finansów - Rady Gminy w Bałtowie na 2005 rok został przyjęty przez Radę Gminy w Bałtowie pozytywnie na sesji w dniu 23 lutego 2005 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego - Rady Gminy w Bałtowie na 2005 rok został przyjety przez Radę Gminy w Bałtowie pozytywnie na sesji w dniu 23 lutego 2005 roku [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVI/161/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na rok 2005  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVI/162/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVI/163/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Bałtów w ramach realizacji programu "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w zakresie wdrażania Sektorowego Programu Ope [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVI/164/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Bałtów do wystawienia weksla in blanco oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jako zabezpieczenia umowy o dofinansowanie P [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVI/165/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Deklaracja Nr XXVI/1/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie zobowiązania się do ochrony Gminy Bałtów przed napływem wszelkich produktów, roślin i żywnosści modyfikowanej genetycznie oraz uprawą roślin GMO.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVII/166/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVII/167/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bałtów na rok 2005.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVII/168/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie likwidacji Związku Międzygminnego "Eko-recykling".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVII/169/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVII/170/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawiezmiany uchwały Nr XXVI/165/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVII/171/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na dzierżawienie na okres pięciu lat lokali w Ośrodku Zdrowia w Bałtowie, Bałtów 32/4 oraz w Punkcie Lekarskim w Okole, Okół 117.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVIII/172/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w drodze licytacji ogłoszonej przez Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVIII/173/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/165/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVIII/174/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVIII/175/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVIII/176/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2005r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVIII/177/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXVIII/179/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIX/180/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 czerwca 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIX/181/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXIX/182/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na odpłatne nabycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała XXX/183/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2005r.
w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXX/184/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2005r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXX/185/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Bałtów  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXX/186/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowieckim na wspólną realizację przedsięwzięcia polegajacego na zakupieniu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXX/187/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXX/188/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Maksymilianowie stanowiącej działkę ewidencyjną nr 408/1 o powierzchni 0,4370 ha.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXI/189/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXI/190/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXI/191/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowy sposób obliczania wynagro [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/192/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/193/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/194/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/195/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności i zwolnień.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/196/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/197/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/198/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VII/57/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności za wodę z wodociągów w [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/199/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/200/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na odpłatne nabycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXII/201/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na odpłatne nabycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIII/202/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIV/203/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIV/204/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIV/205/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIV/206/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIV/207/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIV/208/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIV/209/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy w Bałtowie i samorządowych jednostek organizacyjnych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIV/210/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr II/9/2002 z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz dla Radnych Rady Gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Plan Pracy Rady Gminy
Plan Pracy Rady Gminy w Bałtowie na 2006r. został przyjęty przez Radę Gminy w Bałtowie pozytywnie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bałtowie na 2006r. został przyjęty przez Radę Gminy w Bałtowie pozytywnie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Plan Pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Finansów
Plan Pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Finansów Rady Gminy w Bałtowie na 2006r. został przyjęty przez Radę Gminy w Bałtowie pozytywnie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Bałtowie na 2006r. został przyjęty przez Radę Gminy w Bałtowie pozytywnie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXV/211/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujacych na terenie Gminy Bałtów - uchwała uchylona rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 31.03.2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXV/212/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na rok 2006.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXV/213/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na nieodpłatne wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony części nieruchomości zabudowanej położonej w Bałtowie na dział [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXV/214/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXV/215/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na odpłatne nabycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVI/216/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVI/217/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy w Bałtowie i podległych jej jednostek organizacyjnych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVI/218/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVI/219/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVI/220/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na wydzierżawienie na okres piętnastu lat nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Bałtów oznaczonych w ewidencji gruntów jako  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVII/221/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVII/222/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVIII/223/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVIII/224/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2006r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVIII/225/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2006r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVIII/226/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2006r.
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie połączenia gmin Bałtów, Bodzechów i Ćmielów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXVIII/227/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2006r.
w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudn [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIX/228/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 sierpnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XXXIX/229/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 sierpnia 2006r.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bałtów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XL/230/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 września 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/229/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bałtów oraz infor [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XL/231/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 września 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/224/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bałt& [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XL/232/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 września 2006r.
w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XL/233/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 września 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieokreslony dotychczasowym dzierżawcom następujacych nieruchomości: - Lokalu o powierz [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XL/234/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 września 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bałtów na wydzierżawienie na okres 10 lat budynku o powierzchni 205m2 oraz nieruchomości gruntowej o powierzchni 2000m2 stanowiących część działki [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XL/235/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 września 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XLI/236/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2006r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowy sposób obliczania wynagro [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XLI/237/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2006r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XLI/238/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2002-2006
Uchwała Nr XLI/239/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na odpłatne nabycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIII/96/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 lipca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIII/97/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 lipca 2008r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/36/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2007r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2002-2006
Komisja Organizacyjna
W skład Komisji wchodzą: 1. Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy 2. Członkowie - Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy. Do zadań Komisji Organizacyjnej nal [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2002-2006
Komisja Rewizyjna
Skład Komisji: 1. Cichocki Henryk - Przewodniczący Komisji 2. Smoliński Leszek - Wiceprzewodniczący Komisji 3. Chuchała Eleżbieta - Członek Komisji Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działaln [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2002-2006
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
Skład Komisji: 1. Bajor Mirosław - Przewodniczący Komisji 2. Sawicki Wiesław - Wiceprzewodniczący Komisji 3. Dąbek Irena - Członek Komisji 4. Marzec Joanna - Członek Komisji 5. Choinka Henryk - Człone [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2002-2006
Komisja Oświaty,Kultury,Zdrowia,Bezpieczeństwa Publicznego
Skład Komisji: 1. Kopiński Maciej - Przewodniczący Komisji 2. Guz Krzysztof - Wiceprzewodniczący Komisji 3. Lichocka Krystyna - Członek Komisji 4. Chuchała Elżbieta - Członek Komisji 5. Bidzińska Sabi [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Rada Gminy kadencja 2002-2006
Przewodniczący Rady Gminy
Kieloch Ryszard [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Rada Gminy kadencja 2002-2006
Skład Rady Gminy
WYKAZ RADNYCH GMINY BAŁTÓW kadencja 2002-2006  Kieloch Ryszard – Przewodniczący Rady GminyCichocki Henryk – RadnySmoliński Leszek – Radny Mierzejewski Edward – Radn [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Statut Gminy
Statut Gminy Bałtów
Statut Gminy Bałtów obejmuje: 1.Postanienia ogólne. 2.Jednostki pomocnicze gminy. 3.Zakres działania i zadania Gminy. 4.Władze Gminy. 5.Organizacja wewnętrzna Rady Gminy. 6.Tryb pracy Ra [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bałtów
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bałtów
Plan Rozwoju Lokalnego  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bałtów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bałtów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bałtów  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bałtów
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bałtów
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bałtów  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 września 2006r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach Rady Gminy w  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Informacje urzędu
Informacja Pełnomocnika Komisarza Wyborczego
Informacja Pełnomocnika Komisarza Wyborczego w Gminie Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 października 2006r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bałtó [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie Gminej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 23 października 2006r. o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew& [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Informacje urzędu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.
Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów w zakresie: 1. Upowszec [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Informacje urzędu
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2008 - 2011  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne naboru na stanowisko ds księgowości budżetowej w referacie finansowym w Urzędzie Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Informacje urzędu
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów na 2007 r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-14

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-18

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-18

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-18

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2008r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 stycznia 2008r. o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Bałtowie zarządzonych na dz [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie z dnia 5 luty 2008r.
Obwieszczenie Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 luty 2008r. o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Bałt&oacu [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie z dnia 7 lutego 2008r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 7 lutego 2008r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Bałtowie zarządzonych na dzień 2 marca 2008 [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2008r.
Obwieszczenie Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 lutego 2008r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej w Bałtowie w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy w Bałtowie  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2008r.
Obwieszczenie Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 lutego 2008r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gmin [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie z dnia 14 luty 2008r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 14 lutego 2008r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bałtów w wyborach zarządzonych na dzień 2 marca 2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie z dnia 22 luty 2008r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 22 luty 2008r. o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach przedterminowych wójta Gminy Bałtów zarządzonych na [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Uchwała GKW w Bałtowie z dnia 2 marca 2008r.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 2 marca 2008r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Bałtów w dniu 16 marca 2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Komunikat Komisarza Wyborczego Kielce II
Komunikat Komisarza Wyborczego Kielce II z dnia 3 marca 2008r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Bałtów przeprowadzonych w dniu 2 marca 2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Kielce II
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Kielce II z dnia 3 marca 2008r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bałtowie przeprowadzonych w dniu 2 marca 2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 marca 2008r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Bałtów przeprowadzonych w dniu 2 marca 2008r. oraz w dniu 1 [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Informacje urzędu
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-19

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Dokum. tech. na oczyszcalnię ścieków i kanalizację
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami ( ogłoszenie i SIWZ, wzór umowy w nastepnym pliku)  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Dokum. tech. na oczyszcalnię ścieków i kanalizację
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami ( ogłoszenie i SIWZ, wzór umowy w nastepnym pliku)  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Projekt na oczyszczalnię i kanalizację - umowa
Projekt na oczyszczalnię i kanalizację - umowa.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
przet.nieogr. na projekt oczyszczalni ścieków i ka
Dotyczy wyjaśnienia do Specyfikacji  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Dostawa opału na teren gm.Bałtów na 2006/2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. przetargu nieograniczonego na dostawę opału na teren gminy Bałtów na sezon grzewczy 2006/2007. Działając na podst. art.4a ust. 2 uPzp Gmina Bałtów inform [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Remont stacji wodociągowej w Wólce Bałtowskiej
Ogłoszenie na przetarg nieograniczony na remont stacji wodociągowej w Wólce Bałtowskiej  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg nieogr. na dokum. projek. - SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dokumentację projektową dot. remontu stacji wodociągowej w Wólce Bałtowskiej wraz z załącznikami.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Projekt na remont Sta. Wodoc.
Ogłoszenie i SIWZ  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Projekt na remont Stacji Wodociąg. w Wól. Bałt.
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu dot. remontu Stacji Wodociągowej w Wól. Bałt.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg pisemny nieograniczony
Ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Bałtowie, stanowiącej cz [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg pisemny nieograniczony
Ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Okole i oznaczonej w e [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy I. Nazwa Zamawiającego: Gmina Bałtów II. Adres: Bałtów 32, 27-423 Bałtów, woj.: świętokrzyskie, tel. 041/264-10-08, fax. 041/264-13-03, e-mail: ug_balt [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg pisemny nieograniczony
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 2 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargu pisem [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie rokowań na wydzierżawienie nieruchomośc
Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia rokowań na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomosci zabudowanej położonej w Okole i oznaczonej w [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Gminie Bałtów - II etap  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg na odbudowę drogi
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg nieograniczony na remont dróg
Ogłoszenie i SIWZ  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg nieograniczony
Wyjaśnienie do SIWZ i wzór umowy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 668/08/07. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 000062T Pętkowice - Bidzińszczyzna na odcinku o długości 350 mb., sze [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dotyczy zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 000062T Pętkowice - Bidzińszczyzna na odcinku o długości 350 mb., szerokość nawierzchni asfaltowej - 3 mb., pobocza o szerokości 1 mb.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 668/09/07. Nazwa zadania: Odbudowa drogi dojazdowej do grunt& [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/09/13-1980017  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/09/13-433835  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Dane ogólne
Informacje ogólne
Gmina Bałtów położona jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie ostrowieckim. Rozciąga się wzdłuż brzegów rzeki Kamiennej w dolnej części je [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Dane ogólne
Instytucje
Instytucje [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Dane ogólne
Stowarzyszenia i związki zawodowe
Stowarzyszenia i związki zawodowe [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Rok 2005
Zarządzenie Nr 200/2006 Wojta Gminy Bałtów z dnia 26 stycznia 2006r.
w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla członków jednsotek ochotniczych straży pożarnych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-20

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Szot Barbara
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Pelczarski Piotr
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Kurek Adam
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Bidzińska Sabina
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Smoliński Leszek
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Cichocki Henryk
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Chuchała Elżbieta
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Choinka Henryk
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Mierzejewski Zdzisław
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Stępniewski Cezary
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Stępień Agnieszka
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Gąsior Marek
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Bajor Mirosław
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Malicki Andrzej
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Sawicki Wiesław
Oświadczenie 2006 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Stępniewski Cezary
Oświadczenie (1) 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Mierzejewski Zdzisław
Oświadczenie (1) 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Stępniewski Cezary
Oświadczenie (2) 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Mierzejewski Zdzisław
Oświadczenie (2) 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Bidzińska Sabina
Oświadczenie (1) 2007 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Smoliński Leszek
Oświadczenie (1) 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Kudas Aneta
Oświadczenie 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Bidzińska Sabina
Oświadczenie (2) 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Oświadczenia - radni kadencji 2006-2010
Mierzejewski Zdzisław
Oświadczenie (3) 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-08-26

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na nabór na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-03

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-11

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 105/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 sierpnia 2008r.
w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonania prac przy zadaniu polegającym na: Budowa 10 stanowisk postojowych z [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 107/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO, dotyczącego przygotowania mapy sytuacyjno-wysokościowej ze wskazaniem dokłądnych miejsc, w kt&oa [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania wraz z montażem ogrodzenia działki nr 370, na której usytuowany jest budynek remizy strażackiej w miejscowości Wólka Pętko [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 109/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kult [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 110/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 111/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych polegających na: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku byłej lecznicy weter [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 112/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do przekazania placu budowy oraz odbioru końcowego zadań pn.: 1. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych pn. "Na Karczmę" w Okole na odcinku [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 113/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 września 2008r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Bałtów, do podpisywania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególnośc [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 114/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 września 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania polegającego na: - przebudowie drogi gminnej nr 000055T Wólka Bałtowska Kolonia - Michałów o dł. 0,540 km - I etap, 0,560 km - II etap, - p [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 115/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 września 2008r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę wraz z montażem zestawu do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 116/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 września 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na dostawę i montaż kotła opalanego paliwem stałym do budynku Zespołu Szkół w Bałtowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz demontaż starego [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 117/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 10 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 118/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 września 2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16.05.2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-19

Temat: Informacje urzędu
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniam [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-22

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 119/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 12 września 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach  działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-24

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 120/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 września 2008r.
w sprawie zasad przeprowadzania kontroli wydatków w nadzorowanych jednostkach. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-24

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem placu budowy przy zadaniu polegającym na: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku byłej lecznicy weterynaryjn [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-24

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 122/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 15 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-24

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 123/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2008r.
w sprawie powołania komisji do przekazania placu budowy oraz odbioru końcowego zadań pn.: "Budowa siłowni w Bałtowie" oraz zamówienie dodatkowe dot. budowy siłowni w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-24

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 124/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 września 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na dostawę stolarki okiennej PCV do świetlicy wiejskiej w Michałowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-24

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 125/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 września 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-24

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 126/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 września 2008r.
w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Bałtów dla szczególnie uzdolnionego sportowca. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-09-24

Temat: Informacje urzędu
Nabór uczestników do projektu
Nabór uczestników do projektu "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Bałtów." [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-02

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów prawnych - obręb Pętkowice. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-15

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów prawnych - obręb Borcuchy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-15

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów prawnych - obręb Antoniów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-15

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów prawnych - obręb Okół.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-15

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 października 2008r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-15

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkołach na terenie Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 64/2008
Zaproszenie Nr 64/2008 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro na: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2008/200 [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-29

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 127/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 19 września 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 128/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 września 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego dostawy wraz z montażem zestawu do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 129/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 130/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 września 2008r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO, dotyczącego zaktualizowania "Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gm [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 131/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 132/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 133/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 134/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 135/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 136/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 137/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 października 2008r.
w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Bałtów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społ [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 138/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 października 2008r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom zatrudnionym przez Urząd Gminy w Bałtowie na stanowiskach roboczych oraz w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych środków ochrony indyw [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 139/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie i dostarczenie mebli biurowych do Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 140/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2008r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 141/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2008r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich - wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników Urzędu Gmi [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 142/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2008r.
w sprawie nadania Regulaminu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy Urzędu Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 143/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 października 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego dostawy stolarki okiennej do świetlicy wiejskiej w Michałowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 144/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 13 października 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 145/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego dostawy i montażu kotłów opalanych paliwem stałym do budynku szkoły po [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 146/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2008r.
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 147/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 197/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14.12.2005r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 148/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2008r.
w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za przekazywanie Ministrowi do Spraw Administracji Publicznej informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej BIP oraz za do [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 149/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego (w warunkach braku oświetlenia dziennego) na stanowiskach pracy w pomieszcze [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 150/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 października 2008r.
w sprawie powierzenia spraw zastępcy Wójta. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 151/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 października 2008r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 152/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 października 2008r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 153/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 października 2008r.
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 154/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 października 2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania pn.: "Wykonanie naprawy drogi gminnej dojazdowej do m. Wólka Bałtowska" tj. wykonania następujących czy [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 155/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 października 2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania pn.:"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2008/2009" tj. wy [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 156/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 października 2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Lemierzach "Nad łąkami" na odcinku  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 157/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 października 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i odbioru mebli biurowych do Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 158/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 października 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w ms. Skarbka, gm. Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 159/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 października 2008r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę wraz z montażem sprzętu siłowego do siłowni w miejscowości Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 160/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 21 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 161/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 21 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 162/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 21 października 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 163/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 października 2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 marca 2005r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 164/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 października 2008r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie wraz z montażem konstrukcji stalowej osłony śmietnikowej na działce nr 904/2 w miejscowości Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 165/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 października 2008r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na dożywianie dzieci w szkołąch z terenu gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 166/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 października 2008r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 1 listopada 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 167/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 października 2008r.
w sprawie powołania komisji mediacyjnej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIV/98/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIV/99/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 wrzesnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na odpłatne nabycie nieruchomości. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIV/100/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2008r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/185/2005 Rady Gminy w Baltowie z dnia 30 wrzesnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz czynszu dzierżawnego  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIV/101/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2008r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIV/102/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2008r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Okole. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIV/103/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 wrzesnia 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bałt& [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXV/104/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXV/105/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Bałtów do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Bałtów" w ramach Programu Operacyjnego Ka [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXV/106/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Modrnizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych na lata 2008-2011 dla Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXV/107/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008r.
w sprawie odpłatności za przewóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, nieuprawnionych do bezpłatnych przejazdów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXV/108/2008 Rady Gminy w Bałtowie z 6 października 2008r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Bałtów." [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXV/109/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/171/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2005r. dotyczącej wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na wydzierżawienie na okres pięciu lat lokali w Ośrodku Zdrow [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXV/110/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008r.
w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-10-30

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje o wynikach naboru
Informacje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkołach na terenie gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-05

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkołach na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Publicznie dostępny wykaz danych
Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzjiWnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnychWnioski o ustalenie programu dostosowawczegoPobierz kartę [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Publicznie dostępny wykaz danych
Karty typu B
Decyzje i postanowieniaWskazania lokalizacyjnePobierz kartę [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Publicznie dostępny wykaz danych
Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów Pobierz kartę [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Publicznie dostępny wykaz danych
Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy Pobierz kartę [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Publicznie dostępny wykaz danych
Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoAnalizy porealizacyjnePrzeglądy ekologiczneRaporty o bezpieczeństwieDokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczy [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Publicznie dostępny wykaz danych
Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowiskoDokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytor [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Publicznie dostępny wykaz danych
Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiskaPobierz kartę [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Publicznie dostępny wykaz danych
Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszeniaPobierz kartę [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Publicznie dostępny wykaz danych
Karty typu I
Inne dokumentyPobierz kartę [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-10

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr I/2006
Protokół Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr II/2006
Protokół Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2006r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr III/2006
Protokół Nr III/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 grudnia 2006r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr IV/2006
Protokół Nr IV/2006z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2009r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr V/2007
Protokół Nr V/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr VI/2007
Protokół Nr VI/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr VII/2007
Protokół Nr VII/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 kwietnia 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr VIII/2007
Protokół Nr VIII/2007 z sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr IX/2007
Protokół Nr IX/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr X/2007
Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XI/2007
Protokół Nr XI/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 lipca 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XII/2007
Protokół Nr XII/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XIII/2007
Protokół Nr XIII/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XIV/2007
Protokół Nr XIV/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 listopada 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XV/2007
Protokół Nr XV/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XVI/2007
Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XVII/2008
Protokół Nr XVII/2008 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 stycznia 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008
Protokół Nr XVIII/2008 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XIX/2008
Protokół Nr XIX/2008 zx sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XX/2008
Protokół Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 maja 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XXI/2008
Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 czerwca 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XXII/2008
Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2008
Protokół XXIII/2008 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 lipca 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2008
Protokół Nr XXIV/2008 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Kadencja 2006-2010
PROTOKÓŁ Nr XXV/2008
Protokół Nr XXV/2008 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Działalność gospodarcza
Wzory dokumentów
Działalność gospodarczahttp://www.gminabaltow.pl/indexall.php?gm=urzgm3 [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wzory dokumentów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejhttp://www.gminabaltow.pl/indexall.php?gm=urzgm5  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Ewidencja ludności
Wzory dokumentów
Ewidencja ludnościhttp://www.gminabaltow.pl/indexall.php?gm=urzgm4  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Księgowość podatkowa
Wzory dokumentów
Księgowość podatkowahttp://www.gminabaltow.pl/indexall.php?gm=urzgm6 [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-12

Temat: Rok 2007
Protokół kontroli ZUS
Protokół kontroli ZUS z dnia 06.11.2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-13

Temat: Rok 2008
Protokół z kontroli GOPS
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2008r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-13

Temat: Rok 2008
Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.02.2008r.
Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontrli w GOPS w dniu 12 lutego 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-13

Temat: Rok 2008
Protokół z kontroli GOPS
Protokół z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w GOPS w Bałtowie w dniu 15 lipca 2008 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-13

Temat: Rok 2008
Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.08.2008r.
Wystąpienie pokontrolne  z kontroli przeprowadzonej w GOPS w dniu 15.07.2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-13

Temat: Rok 2008
Protokół kontroli - Państwowej Inspekcji Pracy
Protokół kontroli - Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12.09.2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-13

Temat: Rok 2008
Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.09.2008r.
Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w dniu 12.09.2008r. przez Państwową Inspekcję Pracy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-13

Temat: Rok 2008
Protokół z kontroli z dnia 6 i 7 października 2008r.
Protokół z dnia 6 i 7 października 2008r. z kontroli problemowej w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2007r. na realizację zadania związanego z likwidacją skutk&oa [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-13

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie map sytuacyjno-własnościowych do celów prawnych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-14

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-14

Temat: Informacje urzędu
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla  gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-20

Temat: Rok 2008
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego
Protokół kontroli archiwum zakałdowego - USC w Bałtowie w dniu 20 października 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-24

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celw prawnych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-11-27

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w szkołach na terenie gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-01

Temat: Rok 2008
Protokół kontroli Urzędu Skarbowego
Protokół z kontroli źródłowej przeprowadzonej w dniach 03.10.2008r. - 10.10.2008r. przez Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Protokół kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bałtów w dniu 31.10.2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 168/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 października 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujacych Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. Naprawa, bieżąca konserwacja i pomiar instalacji odgromowej na bu [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 169/2008 Wójta Gminy Baltów z dnia 31 października 2008r.
w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 170/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 października 2008r.
w sprawie ustalenia zasad procedur kontroli finansowej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 171/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 października 2008r.
w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz wydatkowania środków publicznych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 172/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 października 2008r.
w sprawie procedury kontroli udzielania zamówień publicznych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 173/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 października 2008r.
w sprawie procedury kontroli pobierania, gromadzenia i zwrotu środków publicznych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 174/2008 Wójta Gminy Baltów z dnia 31 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 175/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 176/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 177/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 listopada 2008r.
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji o Organizacji i Zakresie Działania Archiwum Zakładowego." [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 178/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 179/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz miesięcznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierzawy gruntów stanowiących własność Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 180/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 listopada 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych polegających na: Przebudowa oświetlenia ulicznego w ms. Wólka Bałtowska, Rudka [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 181/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 listopada 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie map sytuacyjno-własnościowych do celów prawnych następujących nieruchomości: w obrębie Antoniów działka nr 247, w obrębi [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 182/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie projektu budżetu na 2009 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 183/2008 Wójta Gminy Baltów z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie pn.: "Świętokrzyska Potrawa Świąteczna." [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 184/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2007 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2007r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 185/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego dostawy wraz z montażem sprzętu siłowego do siłowni w miejscowości Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 186/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 187/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 188/2008 Wójta Gminy Baltów z dnia 21 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 189/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Rok 2008
Zarzadzenie Nr 190/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-02

Temat: Informacje urzędu
Przedsiębiorcy z terenu gm. Bałtów prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2008r. zobowiązani są do złożenia do dnia 31.01.2009r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-12

Temat: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-12

Temat: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-12

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO. Gmina Bałtów zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację zadania "Odbi&oacu [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-16

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 191/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 listopada 2008r.
w sprawie wprowadzenia "Szczegółowych wymagań" w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone". [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 192/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydtaków między paragrafami w ramach działów rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 193/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie i dostawę mebli do pomieszczeń siłowni w miejscowości Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 194/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 195/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 196/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 197/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia Procedury określającej sposób postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez ŚUW w Kielcach
Wystąpienie pokontrolne  z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w dniu 31.12.2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 198/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 199/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w pomieszczeniu siłowni mieszczącej się w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 200/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 201/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 grudnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania wraz z montażem konstrukcji stalowej osłony śmietnikowej na działce nr 904/2 w miejscowości Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 202/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia kosztów wydania wejściówki na Siłównię - Fitness Klub w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 203/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania pn.: "Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Bałtów". [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 204/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 205/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16.05.2008r. oraz Zarządzenia Nr 118/2008 z dnia 12.09.2008r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 206/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 grudnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonania projektu technicznego zamiennego budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 471 w Maksymilianowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 207/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustalenie lokalizacji celu pubklicznego wraz z: - prze [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 208/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie mapy podziałowej dla nieruchomości położonych w obrębie Bałtów gm. Bałtów oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 209/2008 Wójta Gminy Bałtów z 29 grudnia 2008r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonania prac związanych z remontem chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy Ze [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008
Zarządzenia Nr 210/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sotysa w sołectwie Wólka Bałtowska Kolonia. [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Rok 2008

 [...] więcej»

Data utworzenia: 2008-12-31

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie Nr 03/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro. Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: "Prowadzenie Punktu Pom [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-06

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 04/2009
Zaproszenie Nr 04/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro. Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawa mebli na teren [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-12

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 6/2009
Zaproszenie Nr 6/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z ułożeniem wykładziny obiektowej PCV w po [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-12

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 7/2009
Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie wznowienia granic działki (droga) nr 791 na odcinku przylegającym do działek nr 275/2, 275/1 i 274 położony [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-12

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 8/2009
Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy podziałowej polegającej na wydzieleniu działki gruntu pod drogę publiczną.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-12

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010

 [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVI/111/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVI/112/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 listopada 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVI/113/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 listopada 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wnoszenie składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVI/114/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 listopada 2008r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVI/115/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 listopada 2008r.
w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie." [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVII/116/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVII/117/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Bałtów w budżecie na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVII/118/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bałtów środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVII/119/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bałtów środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVIII/120/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVIII/121/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVIII/122/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVIII/123/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz dla Radnych Rady Gminy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVIII/124/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bałtów na lata 2008 - 2015." [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała XXVIII/125/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVIII/126/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bałtów do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym jako zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu pn. &qu [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zaproszenia do złożenia ofert na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro. Nazwa zadania: "Dostawa mebli na teren gmin [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-14

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie 09/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro.
Zaproszenie 09/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro. Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawa mebli na terenie  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-15

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 10/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 euro.
Zaproszenie Nr 10/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 euro. Gmina Bałtów zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na wykonanie pomiarów [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-16

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 11/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro.
Zaproszenie Nr 11/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro. Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonywanie usług kopa [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 14/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie Nr 14/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Opracowanie projektu technicznego [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-21

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 15/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie Nr 15/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: 1. Opracowanie projektu techniczn [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-21

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 17/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie Nr 17/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: "Naprawa drogi dojazdow [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-22

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Konkurs na stanowisko informatyk
Wójt Gminy Bałtów ogłasza konkurs na stanowisko informatyk w Urzędzie Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 211/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania i dostawy mebli do pomieszczeń siłowni w miejscowości Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 212/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: "Wywóz nieczystości płynnych z budynków stanowiących własność Gminy Bałtów." [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 213/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2008 rok. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 214/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Gminy, Domu Ludowym w Okole, Ośrodku Zdrowia w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 215/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji opału w szkołach podstawowych. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 216/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania pn.: "Prowadzenie Punktu Pomocy Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin na terenie gm. Bałtów."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania pn.: "Dostawa mebli na teren gm. Bałtów." [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa z [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 19/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro
Zaproszenie Nr 19/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na dostawę aluminiowych tabliczek do oznakowania hydrant& [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 20/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie Nr 20/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie pomiaru ciśnienia i wydajności hudraul [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 21/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie Nr 21/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę stalowych słupków przeznacz [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem placu budowy przy zadaniu polegającym na: Przebudowa oświetlenia ulicznego w ms. Wólka Bałtowska, Rudka Bałtow [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 stycznia 2009r.
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie kmienie komunalne Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 stycznia 2009r.
w sprawie powołania organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wartości poniżej 14 000 euro, dotyczącego zadania pn.: "Wykonywanie usług koparką." [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 stycznia 2009r.
w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Bałtów dla szczególnie uzdolnionego sportowca. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 stycznia 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę wraz z ułożeniem wykładziny obiektowej PCV w pomieszczeniu budynku Domu Ludowego w miejscowości Okół. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-27

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Baltów z dnia 21 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bałtowie. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-27

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 stycznia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w pomieszczeniach Domu Ludowego w Okole, magazynku w Skarbce i Ośrodku Zdrowia w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-27

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wartości poniżej 14 000 euro, dotyczącego zadania pn.: :Naprawa drogi dojazdowej w m. Lemierze o długości 0,250 km." [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-27

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 stycznia 2009r.
w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-27

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Modyfikacja Zaproszenia Nr 19/2009
Modyfikacja Zaproszenia Nr 19/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 eur. Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na dostawę tabliczek do oznakowania hydrant&oa [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-01-28

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania.Zaproszenie Nr 11/2009 do złożenia oferty na wykonywanie usług koparką.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-04

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy mebli na teren Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-04

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 22/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro
Zaproszenie Nr 22/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonanie projektu budowlanego wy [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-04

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Prowadzone postępowanie na wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na 32 stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bałtów oraz dostos [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-05

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 23/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie Nr 23/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na wykonanie pomiarów natężeni [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-05

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 3410/04/09. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 000062T Pętkowice-Bidzińszczyzna - II  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-06

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 stycznia 2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-11

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 stycznia 2009r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-11

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 lutego 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie mapy podziałowej dla nieruchomości położonej w obrębie Michalów gm. Bałtów oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-11

Temat: Rok 2009
Zarzadzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 lutego 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie wznowienia granic działki (droga) nr 791 według stanu w ewidencji gruntów na odcinku przylegającym do działek nr 275/2, 275/1 i [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-11

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 lutego 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na Dostawę i montaż przewodu kominowego zewnętrznego do budynku szkoły podstawowej w Pętkowicach.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-11

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na 32 stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bałtów oraz dostosowanie stanowisk [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-11

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenie o wyborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o wyborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-20

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania. Zaproszenie Nr 17/2009 do złożenia oferty na wykonanie naparwy drogi dojazdowej w m. Lemierze o długości 0,250 km  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-20

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 lutego 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na opracowanie projektu technicznego: Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej na cele społeczno-kulturalne (świet [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę tabliczek z PCV do oznakowania hydrantów nadziemnych.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na: 1. Opracowanie projektu technicznego budowy zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze (sanitarne) dla budynku remizy strażackiej w miejscowości Lem [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, wykonania i montażu 3 szt. drewnianych, zadaszonych tablic informacyjnych w miejscowościach: Michałów, Okół Maksymilianów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 luty 2009r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie i dostawę stalowych słupków przeznaczonych do oznakowania w terenie hydrantów wraz z montażem tabliczek informacyjnych z  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na przeprowadzenie pomiaru ciśnienia i wydajności hydraulicznej sieci hydrantowej na terenie Gminy Bałtów.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 lutego 2009r.
w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia "Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 lutego 2009r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do podpisywania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szcze [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 luty 2009r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - informatyk.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lutego 2009r.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Baltów z dnia 17 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego budowy: 1. Parkingu do 10 miejsc postojowych z kostki betonowej ekologicznej. 2. Osłony śmietnikowej, [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na 32 stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bałtów oraz dostosowanie stanowisk [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego dostawy wraz z ułożeniem wykładziny obiektowej pcv w pomieszczeniu Domu Ludowego w miejscowości Okół.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-25

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 26/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro
Zaproszenie Nr 26/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego: - Zestaw komputerowy x  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-26

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 27/2009 do złożenia oferty
Zaproszenie Nr 27/2009 do złożenia oferty. Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-02-26

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-03

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 28/2009
Zaproszenie Nr 28/2009 do złożenia ofert na zamówienie o wartości 14.000 euro. Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenie oferty na:"Wykonanie projektu budowlanego n [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-03

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3410/04/09. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 000062T Pętkowice-Bidziń [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-04

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg przebudowa drogi gminnej w Lemierzach
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3410/05/09. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej "Nad Łąkami" w Lemi [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-05

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 30/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie Nr 30/2009  do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Dotyczy: złożenia oferty cenowej na materiały biurowe dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-06

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg przebudowa drogi gminnej dojazdowej na Karczmę w Okole - II etap
Przetarg przebudowa drogi gminnej dojazdowej na Karczmę w Okole - II etap.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-09

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Przetarg przebudowa drogi gminnej Nr 000062T Pętkowice-Bidzińszczyzna - II etap
Przetarg przebudowa drogi gminnej Nr 000062T Pętkowice-Bidzińszczyzna - II etap  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-09

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów.
Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów w zakresie: 1. Ochrony  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-12

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 31/2009 do złożenia zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro.
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonanie nadzoru inwestorskiego podczas przebudowy drogi gminnej Nr 000062T Pętkowice-Bidzińszczyzna - II etap.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-12

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 33/2009 do złozenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Zaproszenie Nr 33/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Opracowanie projektu technicznego "Budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc pos [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-27

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego zaproszenia NR 31/2009
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego zaproszenia NR 31/2009 do złożenia oferty na wykonanie nadzoru inwestorskiego podczas przebudowy drogi gminnej Nr 000062T Pętkowice-Bidzińszczyzna  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-30

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego zaproszenia Nr 28/2009
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego zaproszenia Nr 28/2009 do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej Nr 000056T Kolonia Wólka Bałtowska - [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-03-30

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIX/128/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIX/129/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bałtów oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIX/130/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/121/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXIX/131/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXX/132/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXX/133/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określe [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXX/135/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/33/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności za wodę z wodociągów wiejskich.&nbs [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXX/136/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/118/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bałtów środków finansowych na realizację inwestyc [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXX/137/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXX/138/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Bałtów mgr inż. Andrzejowi Jabłońskiemu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/139/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/101/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/140/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/102/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Okole.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/141/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Bałtów oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/142/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/143/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Bałtowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bałtów na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/144/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/145/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okół na lata 2009-2015.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/146/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/147/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/148/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarbce.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/149/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Poż [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXI/150/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w gminie Bałtów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego dostawy tabliczek z pcv do oznakowania hydrantów nadziemnych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania projektu technicznego pn. "Budowa sieci wodociagowej w Gminie Bałtów - V etap."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 marca 2009r.
w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej remontu i przebudowy Ośrodka Zdrowia w Bałtowie - parter, oraz zmiany przeznaczenia obiektu na pomieszczenia Posterunku Policji - pierws [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 marca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 marca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania i montażu 1 szt. drewnianej, zadaszonej tablicy informacyjnej.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 marca 2009r.
w sprawie powołania komisji w sprawie przygotowania propozycji odznaczeń dla rolników.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 marca 2009r.
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-01

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 marca 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wartości poniżej 14 000 euro, dotyczącego zadania pn.: "Wykonanie nadzoru inwestorskiego podczas przebudowy drogi gminnej Nr 000062T  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów w zakresie: 1. Ochrony i promocji zdrowia. 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia na okres od 11 marca 2009 roku do 28 lutego 2010 roku ogólnego kosztu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny prac plastycznych w konkursie pn. "Las w życiu człowieka" zorganizowanego w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Bałtów, zgodnie z  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 575/1 o pow. 0.0010 ha, nr 575/2 o pow.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Baltów z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Bałtów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonania prac związanych z dostawą i montażem przewodu kominowego zewnętrzne [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 217/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 218/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 219/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Bałtowie i w jednostkach organizacyjnych gminy Bałtów, o wartości nieprzekraczającej 14.000 eur [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej "Nad Łąkami" w Lemierzach - II etap.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-02

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Nazwa zadania:Przebudowa drogi gminnej "Na Karczmę" w Okole - II etap.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-03

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 35/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości ponizej 14.000 euro.
Zaproszenie Nr 35/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na "Wykonanie przepust&oacu [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-06

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.Przebudowa drogi gminnej dojazdowej "Nad Łąkami" w Lemierzach - II etap.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-09

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 36/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro
Zaproszenie Nr 36/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro. Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: 1. Wykonanie nadzoru inwesto [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-28

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Na Karczmę w Okole - II etap.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-04-29

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym
Wójt Gminy Bałtów ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-07

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 38/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 euro.
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu technicznego na remont i odwodnienie placu manewrowego i drogi dojazdowej w Lemierzach - Boguczyźnie.&nb [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-14

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 39/2009 do złozenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 euro.
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika w m. Maksymilianów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-14

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów na 2009r.
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów na 2009r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania wraz z dostawą 81 szt. stalowych słupków do oznakowania hydrantów nadziemnych.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2009r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Zdrowotnej do opiniowania wniosków w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem placu budowy przy zadaniu polegającym na: "Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie - I etap."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 kwietnia 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych polegających na: "Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie - I etap.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na opracowanie projektu technicznego "Budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc postojowych z kostki brukowej dla samochod& [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 66/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 kwietnia 2009r.
w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania oraz odbioru zadania pn.: "Wykonanie przepustów na drodze gminnej Bałtów - Zarzecze" o wartości poniżej 14000 euro.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 40/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 euro.
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie projektu technicznego na remont drogi w Pętkowicach (od starodroża do mostu) o długości ok. 500 mb i szerokości o [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 68/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa z [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 69/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego sprzętu komputerowego.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bałtów oraz dostosowania stanowisk pracy do [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 184/2008 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 14 listopada 2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dot. zadania pn.: 1. Wykonanie nadzoru inwestorskiego podczas przebudowy drogi gminnej dojazdowej "Nad Łąkami" w Lemierzach - II e [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 maja 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w otwartym  konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa z [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 maja 2009r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 03.10.2008r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 78/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego pn. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku byłej lecznicy weterynaryjnej z częśc [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14000 Euro dotyczącego wykonania projektu technicznego na remont i odwodnienie pl [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 80/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14000 Euro dotyczącego wykonania projektu technicznego na budowę chodnika w m. Ma [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14000 Euro dotyczącego wykonania projektu technicznego na remont drogi w Pętkowic [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 82/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 83/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 maja 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kładki pieszej wzdłuż istniejącego mostu na starorzeczu rzeki Kamiennej w ms. Bałt&oac [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-19

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 42/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie drewnianego, żerdziowego ogrodzenia wraz z dostawą do miejscowości Lemierze.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-21

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 43/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Lemierze.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-21

Temat: Informacje urzędu
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń, rozłozeń na raty w kwocie przewyższajacej 500 zł w 2008 roku.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozł [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-21

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr GOPS/1/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia oferty w celu dokonania wyboru wykonawcy usług szkoleniowych: 1. Tematyka planowanego szkolenia: &qu [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-21

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr GOPS/2/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Zapytanie ofertowe: przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 40 godzin miesięcznie u dziecka z autyzmem.     [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-21

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 45/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 euro.
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu technicznego na remont i odwodnienie placu manewrowego i drogi dojazdowej w Lemierzach - Boguczyźnie. &n [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-25

Temat: Informacje urzędu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 maja 2009r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 maja 2009r. o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bałtów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzony [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-25

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 46/2009 do złozenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 euro.
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-27

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika w m. Maksymilianów.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-05-29

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o zakończeniu I przetargu pisemnego nieograniczonego.
Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat, położona w Bałtowie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 602/3 o powierzchni 0,0726 ha."   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-06-10

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 48/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu wraz z montażem szklanej zabudowy (szkło hartowane, matowe, w profilach) o wymiarach: ok. 2,00m x 6,20m w P [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-06-15

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 50/2009 do złozenia oferty na zamówienie o wartości ponizej 14.000 Euro
Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na dostawę zestawu muzycznego do remizy strażackiej w miejscowości Lemierze.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-06-23

Temat: Informacje urzędu
Ogłoszenie.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-06-26

Temat: Informacje urzędu
Ogłoszenie.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-06-26

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXII/151/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/150/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebieg [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXII/152/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXII/153/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/148/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarbce.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej opłaty  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXII/155/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Bałtów", którego integralną częścią jest "Plan gospodarki odpadami dla Gminy Bałtów."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIII/157/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie za rok 2008.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia z [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIII/161/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/158/2005 z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogę gminną o nazwie: "Michałów przez wieś".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIII/163/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Załącznika nr 1 - Uszczegółowienie planowanych zadań do planu odnowy Miejscowości Okół na lata 2009 - 2015 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/145/2009 Rady Gminy w Ba [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIV/164/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej wchodzące [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIV/165/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIV/166/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie zaopiniowania propozycji włączenia obszaru "Doliny Kamiennej" oraz "Krzemionki Opatowskie" do sieci obszarów NATURA 2000.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIV/167/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIV/168/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie przystąpienia Gminy Bałtów do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Bałtów" w ramach Programu Operacyjnego Ka [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIV/169/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w czerwonej Gó [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego rocznego inwestycji pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie na działce nr 349/1200/    [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 86/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14.000 Euro dotyczącego wykonania projektu technicznego na budowę miejsc postojow [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-06

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 88/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14.000 Euro dotyczącego wykonania projektu technicznego na remont i odwodnienie p [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 89/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ms. Wólka Bałtowska, Ru [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 90/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14.000 Euro dotyczącego dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych na doposażeni [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 91/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14.000 Euro dotyczącego wykonania usług szkoleniowych: 1. tematyka planowanego sz [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 92/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14.000 Euro dotyczącego wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 94/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 95/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 czerwca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Lemierze.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 96/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 czerwca 2009r.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Bałtowie regulaminu okresowej oceny pracowników.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 97/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, których statut prawny określa ustawa o pracownikach samorządowych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 98/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej X edycji Konkursu p.n. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku".   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 99/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 100/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 czerwca 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego zadania: "Dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bał [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 101/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 czerwca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie drewnianego, żerdziowego ogrodzenia wraz z dostawą do miejscowości Lemierze.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 102/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 czerwca 2009r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Borcuchy.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 103/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 czerwca 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 104/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 czerwca 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem placu budowy przy zadaniu polegającym na: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbka.      [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 105/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 czerwca 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie - I etap.&qu [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 106/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 czerwca 2009r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w konkursie p.n. "Piękna Zagroda."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 107/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 czerwca 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14.000 Euro dotyczącego wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 108/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 czerwca 2009r.
w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Bałtów spowodowanych przez gwałtowną ulewę, która wystąpiła w dniu 10 c [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 109/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 110/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania projektu technicznego pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc postojowych z kostki brukowej dla samochod&oacu [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 111/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 czerwca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu wraz z montażem szklanej zabudowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 112/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-07

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym
Wójt Gminy Bałtów ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-09

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 59/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro
Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z ułożeniem wykładziny obiektowej PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-13

Temat: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bałtów
Program Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska na lata 2008 - 2011 dla Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-14

Temat: Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bałtów
Plan Gospodarki Odpadami
Plan Gospodarki Odpadami na lata 2008 - 2011 dla Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 113/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kądziela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 114/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Łuczyckiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 115/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Pani Luizy Ostatek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 116/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie określenia imiennego składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Ks. Marcina Sajnoga ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 117/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 118/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 119/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na budowę chodnika przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Skarbce.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 120/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę zestawu muzycznego do remizy strażackiej w miejscowości Lemierze.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 121/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie wyłączenia z użytkowania pomieszczeń przedszkola i pomieszczeń siłowni w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 122/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14.000 Euro dotyczącego wykonania wzmocnienia stropu nad piwnicami w pomieszczeni [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 123/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania oględzin gospodarstwa Pana Waldemara Zielińskiego w związku ze skargami mieszkańców miejscowości Borcuchy dotyczącymi gromadzenia osadów ście [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXV/170/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określe [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXV/171/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/33/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności za wodę z wodociągów wiejskich, zmi [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXV/172/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXV/173/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-15

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 124/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 lipca 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-17

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 125/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych polegających na: Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-17

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 126/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 lipca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-17

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 127/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji ds. przejęcia od dzierżawcy młyna gospodarczego w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-07-17

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 128/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 lipca 2009r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń młynarskich w budynku młyna gospodarczego, położonego w Bałtowie na działce nr 979.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-06

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 129/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 lipca 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-06

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 130/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem placu budowy przy zadaniu polegającym na: Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekrea [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-06

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 131/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie mapy podziałowej dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Bałtów obręb Bałtów, oznaczonych w ewidencji grun [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-06

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 132/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 lipca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 Prawa zam& [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-06

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 133/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lipca 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę wraz z ułożeniem wykładziny obiektowej PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Bałtowie.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-06

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o zakończeniu II przetragu pisemnego nieograniczonego
Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat, położona w Bałtowie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 602/3 o powierzchni 0,0726 ha.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie pobierania opłat za ksero i fax.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 135/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Zakup biletów szkolnych dla uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Okole, Pętkowicach oraz Zespołu Szkół Public [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 136/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 lipca 2009r.
w sprawie organizacji ewakuacji ludności w sytuacji masowego zagrożenia.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 137/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 138/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 139/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 15 sierpień 2009r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 140/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 141/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 sierpnia 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 142/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego zadania: "Dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bał [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 143/2009 Wójta Gminy Baltów z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru stołu bilardowego dostarczonego do remizy strażackiej w miejscowości Lemierze.  & [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 144/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru wykonania wraz z montażem zabudowy stałej ze szkła laminowanego w Publicznej Szkole Po [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 145/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru wykonania dostawy wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw w miejscowości Lemierze. &n [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVI/174/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-18

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie
Wójt Gminy Bałtów ogłasza rokowania na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-24

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 146/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru wykonania oraz dostawy mebli do remizy strażackiej w Lemierzach.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-31

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 147/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru zakupionego zestawu muzycznego przeznaczonego do remizy strażackiej w Lemierzach. &nbs [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-31

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 148/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru dostawy wraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej - drzwi zewn. do Szkoły Podstawowe [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-08-31

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 149/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 sierpnia 2009r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 150/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru dostawy wraz z ułożeniem płytek typu Gress w Szkole Podstawowej w Bałtowie (korytarz n [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 151/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na "Wymianę pokrycia dachowego na bu [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 152/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 153/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 154/2009 Wójta Gminy Baltów z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 155/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 września 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 156/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 września 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 157/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 września 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru wykonania wraz z dostawą drewnianego, żerdziowego ogrodzenia do miejscowości Lemierze. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-10

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Wójt Gminy Bałtów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 31.12.2012r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-16

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-17

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o zakończeniu rokowań
Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat, położona w Bałtowie oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 602/3 o powierzchni 0,0726 ha.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-09-24

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie Nr 78/2009 do złozenia oferty na zamówienie o wartości ponizej 14 000 Euro
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i montaż przewodu kominowego zewnętrznego do budynku stanowiącego własność gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-07

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zaproszenia do składania ofert z dnia 17 września 2009r.
Wójt Gminy Bałtów unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zaproszenia do składania ofert o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14000 euro na [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-09

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 158/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 września 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonania, dostawy, montażu urządzeń zabawowych (konik bujak, huśtawka ważka) [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 159/2009 Wójta Gminy Baltów z dnia 7 września 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy: 1. parkingu do 10 miejsc postojowych [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 160/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 września 2009r.
w sprawie powołania Komisji do wyceny środków trwałych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 161/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 162/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 163/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 164/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 września 2009r.
w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 165/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 września 2009r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 166/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 września 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 167/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 września 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie rokowań dotyczących zadania: "Dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.&qu [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 168/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 września 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego robót w Publicznej Szkole Podstawowej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 169/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 września 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 170/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 września 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonania wraz z dostawą 5 szt. drewnianych ławek do miejscowości Lemierze.&n [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 171/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 września 2009r.
w sprawie procedur kontroli finansowej dotyczącej obiegu dokumentów stanowiących podstawę do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie zmian w posiadaniu środków trwałych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 172/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 września 2009r.
w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 września 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie elewacji na szkole podstawowej w Bałtowie (przybudówka).  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 174/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 września 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego dostawy wraz z montażem karuzeli dla dzieci w miejscowości Lemierze.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 175/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 176/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2009r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 177/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2009r.
w sprawie powołania komisji ds. przekazania dzierżawcy działki 602/3 w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 178/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 września 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem placu budowy przy zadaniu polegającym na: Wykonanie elewacji na szkole podstawowej w Bałtowie (przybudówka). & [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 179/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2009r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 180/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2009r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Maksymilianów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-14

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchywała Nr XXXVII/175/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVII/176/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 września 2009r.
w sprawie przystąpienia Gminy Bałtów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVII/177/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w Bałtowie w budżecie na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVII/178/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bałtów środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVII/179/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bałtów środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVII/180/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zamiany nieruchomości.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Rok 2009
Protokó z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bałtów
Kontrola przeprowadzona, w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, przeprowadzona  w dniu 20 stycznia 2009r.  przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Spraw Obywatelski [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Rok 2009
Protokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Protokół z kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzonej w dniu 13.05.2009r. [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Rok 2009
Decyzja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Decyzja pokontrolna PPSP z dnia 17 czerwca 2009r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Rok 2009
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w okresie od 20 maja do 24 lipca 2009r. kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Bałtów za okres 2008 r [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-15

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-19

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym ograniczonym.
Wójt Gminy Bałtów ogłasza I pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres do 31.12.2012 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-10-29

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na Dostawę i montaż przewodu kominowego zewnętrznego do budynku "Klub Bałtek".  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 181/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru częściowego Remontu pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach (toalety [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 182/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 października 2009r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w Bałtowie i Wólce Bałtowskiej stanowiącymi wła [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 183/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 października 2009r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 października 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 184/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności oględzin wraz z oszacowaniem szkód powstałych w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowi [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 185/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 października 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na Dostawę i montaż przewodu kominowego zewnętrznego do budynku "Klub Bałtek", Bałtów 55.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 186/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 października 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 187/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 października 2009r.
w sprawie powołania Komisji do przekazania placu budowy dotyczącej: przebudowy drogi gminnej dojazdowej Antoniów - granica województwa.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 188/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 października 2009r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 189/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 190/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 października 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadań pn.: 1. Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kultural [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 191/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 192/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 193/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 194/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 195/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. "Remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętko [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-10

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określe [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVIII/182/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/33/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności za wodę z wodociągów wiejskich, zmi [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVIII/183/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVIII/184/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVIII/185/2009 Rady Gminy w Bałtowie z 30 października 2009r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVIII/186/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Bałtów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bałtów w zakresie zimowego utrzymania dróg.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bałtów na rok 2010 środków finansowych na utworzenie placów zabaw przy Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Bałtowie or [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-19

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-26

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy podziałowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-30

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy podziałowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-11-30

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 196/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 197/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 198/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie projektu budżetu na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 199/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy w Bałtowie do poboru IV raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2009 rok w miejscowości Maksymilianów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 200/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 201/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego łączącego drogę gminną (nr ew. 500) z drogą powiatową (nr ew. 1911/1) w ms. Bałtów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 202/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do podpisania umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu systemowego partnerskiego ośrodka pomocy społecznej [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 203/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym dokumentacji poprzedzającej [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 204/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 205/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 206/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 207/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 listopada 2009r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 208/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru dokumentacji projektowej budowy zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze (sanitarne) dla [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 209/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego ograniczonego dotyczącego zadania: "Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałt&o [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-03

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Wójt Gminy Bałtów informuje o zakończeniu postępowania przeprowadzonego w formie przetargu pisemnego ograniczonego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-04

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złozenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy podziałowej dla nieruchomości położonej w obrębie Skarbka gm. Bałtów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 412/ [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-30

Temat: Przetargi rok 2008 i 2009
Zaproszenie do złożenia oferty
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy podziałowej dla nieruchomości położonej w obrębie Bałtów gm. Bałtów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka n [...] więcej»

Data utworzenia: 2009-12-30

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-06

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie nr 5/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartosci ponizej 14 000 Euro.
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i montaż przewodu kominowego zewnętrznego do budynku stanowiącego własność gminy.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-08

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/188/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/189/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/190/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010

 [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/191/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/192/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli n [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/194/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/195/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/196/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Bałtów od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zadania pn: "Remont ciągu pieszo-jezdnego łączącego drogę gminną (nr ew. 500) z drogą powiatową (n [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/197/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/198/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bałtów na rok 2010 środków finansowych na zakup strojów ludowych i instrumentu muzycznego dla Zespołu Ludowego "Bałtowianie", o [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XXXIX/199/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki preferencyjnej długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-11

Temat: DZIENNIK USTAW
Dziennik Ustaw
Dzienniki Ustawhttp://dziennikustaw.gov.pl/  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-13

Temat: MONITOR POLSKI
Monitor Polski
Monitor Polskihttp://monitorpolski.gov.pl/ [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-13

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XL/200/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XL/201/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/189/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XL/202/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XL/203/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XL/204/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/195/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury In [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XL/205/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIX/198/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bałtów na rok 2010 środków finansowych na zakup stro [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XL/206/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego.& [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 stycznia 2010r.
w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Bałtów dla szczególnie uzdolnionego sportowca.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 stycznia 2010r.
w sprawie powołania komisji ds. przejęcia lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 stycznia 2010r.
w sprawie powołania komisji do negocjacji ceny gruntu do wypłacenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogę gminną Nr 302016T Bałtów - gr. Gm. Sienno.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 211/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 212/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14 000 Euro dotyczącego wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 213/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem placu budowy oraz późniejszym odbiorem zadania polegającego na: Wykonanie remontu ciągu pieszo jezdnego łącząc [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 214/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 215/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 216/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 26 grudzień 2009r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 217/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 218/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie: 1. mapy podziałowej dla nieruchomości położonej w obrębie Bałtów gm. Bałtów oznaczonej w ewidencji gruntów jako  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 219/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbka.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 220/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 221/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 222/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 223/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 224/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji ds. przekazania dzierżawcy nieruchomości zabudowanej (budynek młyna gospodarczego) położonej w Bałtowie i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 979, KW KI 1 [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok szkolny 2008/2009
Informacja 2008/2009
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Bałtów w roku szkolnym 2008/2009.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-19

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 225/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego: 1. Usunięcia i naprawy wad, usterek i niedoróbek związanych z niewła [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-20

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 226/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 14 000 Euro dotyczącego wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-20

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 220/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania oraz odbioru zadania pn.: "opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 000056T Kolonia Wólka Bałtowska - Folwark" o wa [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-20

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 221/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia huraganu i gwałtownych opadów śniegu w dniu 30.12.2008r. w miejscowości Bałtów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-20

Temat: Rok 2008
Zarządzenie Nr 222/2008 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej w Urzędzie Gminy Bałtów do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustaw [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-20

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 227/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2009 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-21

Temat: Rok 2009
Zarządzenie Nr 228/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem terenu i placu budowy przy zadaniu polegającym na: Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarn [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-21

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 stycznia 2010r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów w zakresie: 1. Ochrony i promocji zdrowia. 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-29

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 stycznia 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego wraz z: - przep [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-29

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 stycznia 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa z [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-29

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na Dostawę i montaż przewodu kominowego zewnętrznego do budynku "Klub Bałtek", Bałtów 55.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-29

Temat: Przetargi rok 2010
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów.
Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów w zakresie: 1. Ochrony [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-01-29

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty Nr 5/2010. Nazwa zadania: Dostawa i montaż przewodu kominowego zewnętrznego do budynku "Klub Bałtek", Bałtów 55.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-01

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie do złożenia oferty Nr 10/2010
Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-05

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie Nr 11/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego przebudowy istniejących schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Szkoły Podstawo [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-10

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 lutego 2010r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 lutego 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru: 1. Remontu pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach, w ramach rob&oa [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLI/207/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2010 rok. Załączniki do uchwały znajdują się w zakładce Budżet gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLI/209/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLI/210/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 4a Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 4b Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednsotkami samorządu terytorialnego w 2010r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2010r.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 10 Dotacje celowe w 2010r.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Budżet Gminy na 2010 rok
Załącznik Nr 11 Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-12

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie Nr 15/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 euro
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-22

Temat: Przetargi rok 2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Wójt Gminy Bałtów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-24

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 lutego 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie-uszycie kompletnych st [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lutego 2010r.
w sprawie powołania komisji w sprawie przygotowania propozycji odznaczeń dla rolników.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lutego 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. Dostawa i montaż przewodu kominowego zewnętrznego do budynku &quo [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lutego 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru zakupionych instrumentów muzycznych dla zespołu ludowego "Bałtowianie" [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lutego 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 lutego 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 lutego 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. Wykonanie robót uzupełniających przy zadaniu pn. Przebudow [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLII/211/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udziału miesz [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLII/212/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLII/213/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/176/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Bałtów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lu [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLII/214/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie przeznaczenia w roku budżetowym 2010 środków na realizację projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLII/215/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli o [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-02-26

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia z [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLII/217/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLII/218/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie przetargowym części gruntu (o pow. 60 m2) działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1994 położonej w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-01

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLII/219/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Bałtowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Bałtowie na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-01

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-08

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-08

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie zatwierdzenia od 01 marca 2010 roku ogólnego kosztu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-08

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-08

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 marca 2010r.
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-08

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 marca 2010r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka u [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-08

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 marca 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru: 1. Wykonania okablowania elektrycznego i komputerowego pracowni komputerowej w Zespol [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-08

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bałtowie oraz dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-12

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-12

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-12

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie o wartości ponizej 14000 EURO
Zapytanie ofertowe 23/2010 Gmina Bałtów zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Propozycja oraz wykonanie zabezpieczenia skarpy znajdującej się  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-17

Temat: Przetargi rok 2010
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Publicznych Gminy Bałtów na 2010 rok.
Zgodnie z zapisami Programu i zasad współpracy Gminy Bałtów w 2010r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętego Uchwałą  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-03-24

Temat: Przetargi rok 2010
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym ograniczonym
Wójt Gminy Bałtów ogłasza I pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 5 lat.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-08

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie dla celów kontroli podatkowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 marca 2010r.
w sprawie powierzenia odpowiedzialności za realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 marca 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 marca 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru: projektu "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej (nr dz [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego inwestycji pn. Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny prac plastycznych w konkursie pn. "Szukamy rady na odpady" zorganizowanego w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Bałtów, zgodnie z [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dot. remontu dróg gminnych na terenie gminy Bałtów.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na realizację zadania: "Propozycja oraz wykonanie zabezpieczenia skarpy znajdującej się na działce nr 517/3 w miejscowości Bałtów." [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert praz wyboru najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie wraz z montażem części [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę i wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie oraz na wykonanie docieplenia stropu i remont pokrycia dachowego na budynku [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia bezpośredniego nadzoru nad koordynacją w zakresie przygotowań i realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach spe [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. Remont instalacji elektrycznej w remizie strażackiej w miejscowoś [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-22

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na Propozycja oraz wykonanie zabezpieczenia skarpy znajdującej się na działce nr 517/3 w mi [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-26

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie o wartosci ponizej 14000 Euro zapytanie ofertowe 31/2010
Gmina Bałtów zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Modernizacja placu komunalnego w miejscowości Skarbka."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-28

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIII/220/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/214/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie przeznaczenia w roku budżetowym 2010 środków na realizację projektu w ramach Priorytetu VII  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-28

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIII/221/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-28

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIII/222/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-28

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIII/223/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-28

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIII/224/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-28

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie o wartości ponizej 14000 Euro zapytanie ofertowe 31/2010 - modyfikacja
Gmina Bałtów zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Modernizacja placu komunalnego w miejscowości Skarbka."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-04-29

Temat: Wybory Prezydenta RP 2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 maja 2010r.
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bałtów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-05

Temat: Wybory Prezydenta RP 2010
Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-07

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji na realizację zadania: "Przegląd stanu technicznego oraz ocena sprawności urządzeń zamontowanych na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-07

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania oględzin wyrobiska piachu znajdującego się w miejscowości Wólka Bałtowska.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-07

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem miejsca prowadzenia robót przy zadaniach polegających na dociepleniu stropu oraz remoncie pokrycia dachowego n [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-07

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na: 1. Wykonanie wraz z montażem drewnian [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-07

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 1 maja 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-07

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-07

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Modernizacja placu komunalnego w miejscowości Skarbka.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-18

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania
Przetarg na nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-18

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminny w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIV/226/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie za rok 2009.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIV/227/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-19

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Opinia Rady Gminy w Bałtowie podjęta na sesji Nr XLIV/2010 w dniu 30 kwietnia 2010r.
w sprawie wykonania robót budowlanych w trybie koncesji polegających na remoncie i modernizacji budynku byłej świetlicy i remizy strażackiej zlokalizowanej w Bałtowie na działkach o nr ewidency [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-19

Temat: Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pod nazwą "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałt&oacu [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-24

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru: 1. Remont orynnowania wraz z założeniem płotków przeciwśnieżnych na budynku Gi [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-28

Temat: Rok 2010
zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-28

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego ograniczonego dotyczącego zadania: "Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałt&o [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-28

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej Nr 306028T Lemierze-Boguczyzna z plac [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-28

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2010r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-28

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny szkód powstałych w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia remontowanego pokrycia dachowego przed niekorzystnymi czynnikami [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-05-28

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2010r.
w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji i ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania za trwałe zajęcie terenu pod budowę napowietrznej linii średniego napięcia do zasilania gmin [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2010r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Wybory Prezydenta RP 2010
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2010r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2010r.
w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do Regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2010r.
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenie Gminnego Biura Spisowego w Gminie Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 maja 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na realizację zadania: "Modernizacja placu komunalnego w miejscowości Skarbka."   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 maja 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 maja 2010r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Wybory Prezydenta RP 2010
Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 maja 2010r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 maja 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 maja 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 maja 2010r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 maja 2010r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2010r.
w sprawie powołania komisji do szacowania skutków powodziowych w uprawach rolnych na terenie Gminy Bałtów spowodowanych przez powódź w dniach 19-23.05.2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2010r.
w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze na terenie Gminy Bałtów spowodowanych przez powódź w dniach 19-23.05.2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 70/2010 wójta Gminy Bałtów z dnia 21 maja 2010r.
w sprawie wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Wybory Prezydenta RP 2010
Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 czerwca 2010r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bałtów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-02

Temat: Informacje urzędu
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższajacej 500 zł za 2009 rok.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozł [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-07

Temat: Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu: "Ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Kamiennej w km 33 na odcinku 130 mb w miej [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-10

Temat: Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu "Ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Kamiennej w km 30 [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-10

Temat: Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu "Ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Kamiennej w km 28 [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-10

Temat: Wybory Prezydenta RP 2010
Informacja
w sprawie pełnienia dyżurów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-10

Temat: Wybory Prezydenta RP 2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 czerwca 2010r.
Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bałtów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-10

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 maja 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru: 1. Zakupu wraz z dostawą basenu z piłeczkami do oddziału przedszkolnego w Pętkowicach [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 maja 2010r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: kierownik-wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 73/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na "Zakup wraz z dostawą pomocy dyda [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 czerwca 2010r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bałtów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającą na dowieszeniu na istniejących słupach dodatkowego przewodu oświetlenia i montażu 4 opraw oświe [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 czerwca 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego następujących zadań inwestycyjnych: 1. Wykonanie docieplenia stropu oraz remo [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2010r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Przetargi rok 2010
Wykaz nieruchoności przeznaczonych do wydzierżawienia
Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), podaje do publicz [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 czerwca 2010r.
w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-15

Temat: Przetargi rok 2010
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym
Wójt Gminy Bałtów ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania oględzin działki Pani Marii Walczyk zam. Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-30

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących remontu dróg gminnych na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-30

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej XII edycji Konkursu p.n. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-30

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w konkursie p.n."Piękna Zagroda."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-30

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-30

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert dotyczącego wykonania odwodnienia powierzchniowego drogi gminnej Nr 306036T Okół "Droga  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-30

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: "Modernizacja placu komunalnego w miejscowości Skarbka."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-30

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem miejsca prowadzenia robót oraz późniejszym odbiorem robót przy zadaniu inwestycyjnym polegającym [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-06-30

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 88/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru: 1. Dostawy wraz z montażem urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Skarbka, Pętkow [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 89/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 90/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert dotyczącego opracowania projektu organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych publicznych n [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLV/228/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Maksymilianów na lata 2010-2017.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLV/229/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30.09.2010r. dotychczasowemu dzierżawcy, lokalu o powierzchni 44,73 m2 położonego w budynku Remizy Strażackiej w miejscowości Lemierze.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLV/230/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji do szacowania skutków powodziowych w budynkach gospodarczych na terenie Gminy Bałtów spowodowanych przez powódź w dniach 19-23.05.2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 94/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 95/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej, [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 96/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 97/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy dla wykonania Remontu Szkoły Podstawowej w Wólce Bałt [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 98/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: "Propozycja oraz wykonanie zabezpieczenia skarpy znajdującej się na działce nr 517/3 w miejscowości Bałtów. [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 99/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 lipca 2010r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania oględzin działki położonej w miejscowości Maksymilianów w sprawie wycięcia drzew bez wymaganego zezwolenia.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 100/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: "Dostawa i montaż garażu."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-09

Temat: Ogłoszenia
Zawiadomienie - obiekt Ia
Zawiadomienie w sprawie umorzenia  postępowania dla przedsięwzięcia ,,Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Kamiennej w km 28 na odcinku długości 74 mb w miejscowości Bałtów, pow. Ostrowiec [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-22

Temat: Ogłoszenia
Zawiadomienie - obiekt IIa
Zawiadomienie w sprawie umorzenia postępowania dla przedsięwzięcia: ,,Ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Kamiennej w km 30 na odcinku długości 100 mb w miejscowości Bałtów, pow. Ostrowiec Św, [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-22

Temat: Ogłoszenia
Zawiadomienie - obiekt IIIa
Zawiadomienie w sprawie umorzenia postępowania dla przedsięwzięcia: ,Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Kamiennej w km 33 na odcinku 130 mb w miejscowości Rudka Bałtowska, pow. Ostrowiec Św, woj. świ [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-22

Temat: Ogłoszenia
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754
 Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie drogi wojewódzki [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-22

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacja o wynikach naboru
Stanowisko Kierownik- wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w Okole.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-07-30

Temat: Przetargi rok 2010
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym
Wójt Gminy Bałtów ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-02

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o zakończeniu I przetargu pisemnego nieograniczonego
Dzierżawa nieruchomości (działka położona w Bałtowie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1055 o pow. 0,4 ha) stanowiącej własność gminy Bałtów na okres 3 lat.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-02

Temat: Przetargi rok 2010
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym
Wójt Gminy Bałtów ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Bałtów na okres 3 lat.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-04

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVI/231/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 sierpnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVI/232/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVI/233/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 sierpnia 2010r.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Bałtów oraz informacji przebiegu wykonywania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półroc [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVI/234/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 sierpnia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki preferencyjnej długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVII/235/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Bałtów na okręgi wyborcze.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVII/236/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVII/237/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 101/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 102/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 103/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bałtowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 104/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 lipca 2010r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO, dotyczącego wykonania "Prognozy oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania azb [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 105/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 lipca 2010r.
w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla Pani Dróżdż Marzeny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 106/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 lipca 2010r.
w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 107/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 lipca 2010r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 108/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 lipca 2010r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: remont drogi gminnej Nr 306028T Lemierze - Boguczyzna.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 109/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 110/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 111/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 lipca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego ograniczonego dotyczącego zadania: "Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałt&o [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 112/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 lipca 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na "Zakup wraz z dostawą pomocy dyda [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 113/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 lipca 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Pętkowskiej.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 114/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na: 1.Dostawę wraz z montażem urządzeń na [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 115/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem miejsca prowadzenia robót oraz późniejszym odbiorem robót przy zadaniu polegającym na dostawie i [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 116/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 117/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 118/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 119/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pracy związane z projektem "Super Dzieci - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji prz [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 120/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 sierpnia 2010r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 121/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych polegających na: Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia oraz zmiana sposobu użytkowania  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 122/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji nie archiwalnej znajdującej się w archiwum urzędu.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 123/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru: 1. Strojów ludowych regionu świętokrzyskiego dla zespołu ludowego "Bałtow [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 124/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru oferty na usunięcie awarii na odcinku wodociągu w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 125/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 sierpnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Bałtowie i w jednostkach organizacyjnych gminy Bałtów, o wartości nieprzekraczającej 14.000 eur [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 126/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 sierpnia 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 127/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 13 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 128/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności drugiego odbioru częściowego przy zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oczyszczalni ścieków  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 129/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru częściowego robót (remont tarasu i schodów od strony południowej szkoły, [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 130/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na: 1. Świadczenie usługi księgowej proje [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 131/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 132/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru robót polegających na remoncie toalet, wykonaniu ocieplenia elewacji, remoncie  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-08-27

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Wójt Gminy Bałtów informuje o zakończeniu postępowania przeprowadzonego w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-03

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Konkurs na stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Wójt Gminy Bałtów ogłasza konkurs na stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Bałtowie i Okole.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-03

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o zakończeniu II przetargu pisemnego nieograniczonego.
Dzierżawa nieruchomości (działka położona w Bałtowie oznaczona w ewidencji gruntów jako działa nr 1055 o powierzchni 0,4 ha) stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-13

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 133/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 sierpnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia siedzib stałych obwodów głosownia.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 134/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru projektu przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości W&oacut [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 135/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. usunięcie awarii na odcinku wodociągu w Bałtowie oraz komisji dok [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 136/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 137/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (oleju napędowego) przez samochód marki VOLKSWAGEN T4 o numerze rejestracyjnym TOS 7X96.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 138/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wewnętrznej o dł. ok. 250m oraz przebudowy przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w ms. Bałt&o [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 139/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 140/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Bałtów dla szczególnie uzdolnionych sportowców.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 141/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 142/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do ustalenia płatności za dzierżawę gruntu o powierzchni 60 m2 tzw. "Czarcia Stopka" (przeznaczoną na potrzeby turystów zwiedzających Bałtów).  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 143/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 września 2010r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 144/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 września 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego ograniczonego dotyczącego zadania: "Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałt&o [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 145/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 września 2010r.
w sprawie powołania komisji do szacowania skutków powodziowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Bałtów spowodowanych przez powódź  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 146/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 września 2010r.
w sprawie powołania komisji do szacowania skutków powodziowych w budynkach gospodarczych na terenie Gminy Bałtów spowodowanych przez powódź w dniach 02-06.09.2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 147/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 września 2010r.
w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze na terenie Gminy Bałtów spowodowanych przez powódź w dniach 02-06.09.2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 148/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 września 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego ograniczonego dotyczącego zadania: "Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałt&o [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-14

Temat: Przetargi rok 2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-20

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Potrzebne informacje na temat wyborów samorządowych
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-23

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Uchwała Nr XLVII/235/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Bałtów na okręgi wyborcze.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-23

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Uchwała Nr XLVII/236/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-23

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Zarządzenie Nr 133/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 sierpnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia siedzib stałych obwodów głosowania.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-23

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa.D20031547Lj.pdf  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-23

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.)
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. D20020984Lj.pdf  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-23

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 września 2010r.
w sprawie informacji o okręgach wyborczych ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach w dniu 21 listopada 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-28

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie do złożenia oferty na zamóienie o wartości poniżej 14000 EURO
Gmina Bałtów zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Dostawa piachu do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bałtów."&nbs [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-09-30

Temat: Przetargi rok 2010
Informacja
Informacja o unieważnieniu I i II przetargu pisemnegoo nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-05

Temat: Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla  przedsi [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-06

Temat: Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów
Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z projektem dokumentów pn. ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010-2 [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVIII/238/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVIII/239/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Bałtów w budżecie na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVIII/240/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVIII/242/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVIII/243/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Maksymilianów na lata 2010 - 2017.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLVIII/244/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji).  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-06

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 149/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 września 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowości Rudka Bałtow [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-07

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 150/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 września 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności trzeciego odbioru częściowego przy zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oczyszczalni ścieków [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-07

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 151/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 września 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych polegających budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Bałtów - V etap [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-07

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 152/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 września 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w celu ustalenia warunków nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bałtów położonej w miejscowości Wycinka.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-07

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Postanowienie Nr 2-2/10 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 października 2010r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-12

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Zarządzenie Nr 168/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 października 2010r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem na dzie [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-12

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie
Gminna Komisja Wyborcza w Bałtowie  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-12

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-12

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Uchwała Nr 1/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 13 października 2010r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-13

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Postępowanie nr 83/2010 "Dostawa piachu do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bałtów."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-13

Temat: Przetargi rok 2010
Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO
Zapytanie ofertowe 86/2010 "Dostawa piachu do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bałtów."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-13

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Zarządzenie Nr 170/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2010r.
w sprawie udostępnienia lokali na spotkania przedwyborcze dla komitetów wyborczych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 153/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 września 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odbioru końcowego zadań:Dostawa mebli do [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 154/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 września 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na:Świadczenie usługi koordynatora projek [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 155/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 156/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 września 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkoli [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 157/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 158/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 września 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 159/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 września 2010r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników rzeczowych znajdujących się w kotłowni Urzędu Gminy i zmiany osoby odpowiedzialnej, za zinwentaryzowan [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 160/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 października 2010r.
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w Okole stanowiącymi własność osób prywatnych.& [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 161/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 października 2010r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bałtów w sprawie "Programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządo [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-14

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 162/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 października 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odbioru końcowego zadań:Dostawa notebook [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 163/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 października 2010r.
w sprawie powołania komisji ds. przekazania obiektów:- siłownia wodna (budynek) bez turbiny i innych urządzeń na lewym brzegu rzeki Kamiena,- siłownia wodna napędzająca czynny młyn,- jaz na rze [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 164/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 października 2010r.
w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 165/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 października 2010r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 166/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 października 2010r.
w sprawie powołania Komisji do przekazania placu budowy i odbioru zadania polegającego na: Remoncie drogi dojazdowej do pól Okół Niziny.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 167/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 października 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na realizację zadania: "Dostawa piachu do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bałtów."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 168/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 października 2010r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem na dzie [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 169/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 października 2010r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie nagród wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 170/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2010r.
w sprawie udostępnienia lokali na spotkania przedwyborcze dla komitetów wyborczych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 171/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2010r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach w&oacut [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Zarządzenie Nr 171/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2010r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach w&oacut [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-15

Temat: Konsultacje
Zarządzenie Nr 161/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 października 2010r. oraz ogłoszenie o konsultacjach
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bałtów w sprawie "Programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządo [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-18

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 172/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 października 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności czwartego odbioru częściowego wykonanych robót przy zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ocz [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-26

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 173/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 października 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na realizację zadania: "Dostawa piachu do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bałtów."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-26

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Dostawa piachu do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-10-27

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 października 2010r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bałtów do przeprowadzenia w [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-02

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 3 listopada 2010r.
o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.     [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-03

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 3 listopada 2010r.
w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-03

Temat: Ogłoszenia
Uchwała Nr XLIX/247/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 - 2032."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-04

Temat: Ogłoszenia
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 - 2032."
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 - 2032."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-04

Temat: Ogłoszenia
Ocena Oddziaływania na Środowisko
Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 - 2032.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-04

Temat: Ogłoszenia
Załączniki do Oceny Oddziaływania na Środowisko
Załączniki do Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 - 2032.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-04

Temat: Ogłoszenia
Ogłoszenie
Informacja o przyjęciu Uchwały Nr XLIX/247/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-04

Temat: Ogłoszenia
Pisemne uzasadnienie/podsumowanie
do przyjętego przez Radę Gminy w Bałtowie dokumentu pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 - 2032."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-04

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 4 listopada 2010r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Bałtowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-05

Temat: Przetargi rok 2010
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym
Wójt Gminy Bałtów ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-05

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 4 listopada 2010r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bałtów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-05

Temat: Rok szkolny 2009/2010
Informacja 2009/2010
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Bałtów w roku szkolnym 2009/2010/  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-05

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 4 listopada 2010r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Bałtowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-05

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-08

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie informacji o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta zarządzonych na dzi [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-12

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Protokół z wyboru wójta
Protokół z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. na wójta  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-25

Temat: Wybory Samorządowe 2010
Protokół z wyboru radnych
Protokół z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. na radnych.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-11-25

Temat: Przetargi rok 2010
Zawiadomienie o zakończeniu I przetargu pisemnego nieograniczonego
"Dzierżawa nieruchomości (działka położona w Bałtowie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1055 o powierzchni 0,4 ha) stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat." [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-06

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/238/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIX/246/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIX/247/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 - 2032."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIX/248/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwałą Nr XLIX/249/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIX/250/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr XLIX/251/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr L/252/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr L/253/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr L/254/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2011."  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2006-2010
Uchwała Nr L/255/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr I/6/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr I/7/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Organizacyjnej.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr I/8/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/249/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr I/9/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/250/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr II/11/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr II/12/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
Uchwała Nr II/13/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-15

Temat: Przetargi rok 2010
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym.
Wójt Gminy Bałtów ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-20

Temat: Nabór na wolne stanowiska pracy
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-20

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 174/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 października 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 175/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 176/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 177/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 178/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 października 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.    [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 179/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbiorów częściowych przy zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 180/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa z [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 181/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie projektu uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 182/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 183/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności piątego odbioru częściowego wykonanych robót przy zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oczys [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 184/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 185/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 186/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 187/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 188/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na wykonanie mapy podziałowej dla nieruchomości położonej w obrębie Wycinka gm. Bałtów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 189/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: Remont drogi dojazdowej do pól Okół Niziny.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 190/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 listopada 2010r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonywania czynności kontrolnych w zakresie realizacji usługi transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 191/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 192/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 193/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 194/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 listopada 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.     [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 195/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
zarządzenie Nr 196/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 197/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 198/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 listopada 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności odbioru wykonania pracy własnej przez członków rady sołeckiej w ramach realizacji proje [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 199/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 listopada 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na: 1. Dostawę materacy do przedszkoli w  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 200/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 listopada 2010r.
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2010 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 201/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 listopada 2010r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w budżecie Gminy na 2010 rok.   [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 202/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego zadania pn. Remont pokrycia dachowego na budynku OSP w ms. Antoniów, g [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 203/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na: dostawę wraz z montażem urządzeń na p [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 204/2010 Wójta Gminy Baltów z dnia 2 grudnia 2010r.
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Bałtów utworzonego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 205/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie powołania lidera gminnego i utworzenie Gminnego Biura Spisowego w Gminie Bałtów.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 206/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego ograniczonego dotyczącego zadania: "Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałt&o [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 207/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na: 1. Dostawę wraz z montażem urządzeń z [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 208/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia limitu rozmów telefonicznych dla pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie.  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rok 2010
Zarządzenie Nr 209/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów do Komisji dokonującej czynności kontroli jakości gotowych posiłków dostarczanych do przedszkoli w Bałtowie oraz Okole w [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rada Gminy kadencja 2010-2014
Przewodniczący Rady Gminy
Nazwisko i imię: Smoliński Leszektel.: +48 (41) 264 10 08 wew. 26fax: +48 (41) 264 13 03e-mail: ug_ baltow@wp.pl e-mail: gmina@gminabaltow.pl     [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Rada Gminy kadencja 2010-2014
Skład Rady Gminy
Smoliński Leszek - Przewodniczący Rady Gminy Stępniewski Cezary - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chodała Jarosław - Radny Chuchała Elżbieta - Radna Cichocki Henryk - Radny Dunal Jerzy - Radny Gierczak  [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
Chodała Jarosław - Przewodniczący Komisji Osojca Tomasz - Wiceprzewodniczący Komisji Szymczak Wojciech - Członek Komisji Wyroda Piotr - Członek Komisji Pelczarski Piotr - Członek KomisjiLichota Barbar [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
Komisja Rewizyjna
 Wyroda Piotr - Przewodniczący Komisji Szymczak Wojciech - Wiceprzewodniczący Komisji Chuchała Elżbieta - Członek Komisji. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:kontrola działalności Wójta i [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
Komisja Organizacyjna
 Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy Członkowie - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Członkowie - Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy.  Do zadań Komisji Organizacyjnej należy w szcz [...] więcej»

Data utworzenia: 2010-12-23

Temat: Komisje Rady Gminy kadencja 2010-20