Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 listopada 2022r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: Zakup nowej posypywarko- piaskarki na potrzeby Gminy Bałtów

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 listopada 2022r.

Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 października 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2022 rok

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 października 2022r.

Zarządzenie Nr 163/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 października 2022r.

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 130 000,00 zł (netto) na: Przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Bałtowie oraz na zmianę pokrycia dachowego

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 163/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 października 2022r.

Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 października 2022r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 130/2011 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zasad rozliczenia podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bałtów oraz Zarządzenia nr 155/2018 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 130/2011 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zasad rozliczenia podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bałtów

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 października 2022r.

Zarządzenie Nr 161/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 października 2022r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 161/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 października 2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 grudnia 2022r.

w sprawie wszczęscia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 grudnia 2022r.

Zaproszenie 39/2022

,, Wykonywanie usług transportu mieszanki popiołowo- żużlowej z mokrego odprowdzania odpadów paleniskowych ( kod odpadu 10 01 80) w ilości 3000 ton samochodem samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej 42 tony"

30 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie 39/2022

INFORMACJA STAROSTY OSTROWIECKIEGO Z DNIA 23.11.2022R.

O DOSTOSOWANIU BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

29 listopada 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY OSTROWIECKIEGO Z DNIA 23.11.2022R.

Sesja Rady Gminy w Bałtowie Nr XLI/2022 z dnia 25 listopada 2022r.

28 listopada 2022
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w Bałtowie Nr XLI/2022 z dnia 25 listopada 2022r.

Jolanta Kogut - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie

Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 rok

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: Jolanta Kogut - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie