Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie Wójta Gminy Bałtów

Wójt Gminy Bałtów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób.

19 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Bałtów

Zaproszenie nr 7/2022

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na rok 2022".

17 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie nr 7/2022

Raport z konsultacji społecznych

przeprowadzonych w dniach od 4 stycznia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Wólka Bałtowska-Kolonia, Wólka Pętkowska-Kolonia, Skarbka Dolna, Skarbka Górna, Bidzińszczyzna oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Skarbka, Trzciany Dół i Kopanina

17 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Raport z konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 stycznia 2022r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie w zamian za święto przypadajace w sobotę

14 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 3 stycznia 2022r.

Zaproszenie nr 8/2022

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) do Szkoły/Przedszkola "PROMYK" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

14 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie nr 8/2022

Zarządzenie Nr 214/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2021r.

w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2021 rok

14 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 214/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2021r.

Zarządzenie Nr 213/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2021 rok

14 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 213/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2021r.

Zarządzenie Nr 212/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2021r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

14 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 212/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2021r.

Zarządzenie Nr 211/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2021r.

14 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 211/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2021r.

Zarządzenie Nr 210/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 grudnia 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Wólka Bałtowska - Kolonia, Wólka Pętkowska - Kolonia, Skarbka Dolna, Skarbka Górna, Bidzińszczyzna oraz zniesienia urzedowej nazwy miejscowości Skarbka, trzciany Dół i Kopanina

14 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 210/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 grudnia 2021r.